Datum plaatsing: 05 mei 2020 - Laatst gewijzigd: 05-05-2020 15:39:54

KBO Geffen: “Op alle fronten een heftige confrontatie met het coronavirus”


KBO Geffen: “Op alle fronten een heftige confrontatie met het coronavirus”


Geffen (Oss): Hij had zich een compleet andere start voorgesteld. Ruim een jaar hanteert hij inmiddels de voorzittershamer van het KBO- Geffen (de Katholieke Bond voor Ouderen). Hij bruiste van energie en kon bijna niet wachten om zijn plannen te presenteren en in de praktijk te brengen. Puur kenmerkend voor deze best nog jonge actieve voorzitter. Hoe anders kan het lopen, zijn eerste feestelijke jaarvergadering zou plaatsvinden. Het coronavirus met al zijn onhebbelijkheden gooide helaas roet in zijn creatieve plannen. “Maar dit is van ondergeschikt belang, als je kijkt naar de gevolgen van de huidige situatie”, aldus de voorzitter.

door Jan van Ravenstein

“Steeds maar weer wanneer de telefoon gaat, op welk moment van de dag dan ook, krijg je een onbehaaglijk gevoel’. Ik ben een geboren en getogen Geffenaar en ik ken voor 99% iedereen persoonlijk. Mede daardoor grijpt het mij ook zo aan wanneer er weer zo’n droevig bericht tot ons komt”, zegt voorzitter Riny van den Akker (67). Alle leden (340 stuks inmiddels) van ‘zijn’ KBO behoren zonder enige uitzondering tot de risicogroep. Het Geffense KBO is een bijzonder actieve club. En nu ligt alles stil. In het Oude Klooster, officieel hun thuishonk, is het ongewoon stil. Er zijn geen rollende biljartballen te zien of te horen. Geen fanatieke rikkers of bloemschikkende dames die gezellig een kop koffie drinken. De gevolgen van het coronavirus zie je ook hier terug. “Riny: “Dit raakt ons allemaal”.

Verjongingscampagne
Het was voor Riny van den Akker een jaar van kennismaken, aftasten en plannen maken. In een nieuwsbrief aan zijn leden beschrijft hij een aantal doelen die hij met zijn team in het komende jaar/jaren wil gaan verwezenlijken. Hij schrijft: “Er is een dynamische en gezonde samenwerking tussen alle betrokkenen. En we gaan zonder meer door op de ingeslagen weg. Maar we moeten ons wel realiseren dat er een ander tijdperk is aangebroken, ook in onze vereniging”. Hij zet het niet letterlijk op papier maar een ‘aandachtig lezer’ leest deze woorden tussen de regels van zijn betoog. Zijn nieuwe aanwas, met een mooi woord noemt hij ze de ‘Jongere Ouderen’. Daarmee doelt hij op de grote groep 55 plussers die Geffen rijk is. “Ook voor deze groep hebben wij heel veel te bieden, en op hun beurt kunnen zij weer veel voor ons en de medemens betekenen. Een citaat uit de nieuwsbrief van Riny verwoord zijn doelstelling het beste: “Om de vitaliteit te vergroten in onze vereniging is juist de groep 55+ inwoners van essentieel belang. Zij brengen nieuwe energie en ideeën in de KBO”, einde citaat.

Nieuwe naam
Een van de allereerste ideeën, na zijn aanstelling als voorzitter, was om het geheel een nieuwe uitstraling te geven. “Het inhoudelijke is prima, niks aan doen, alleen maar toevoegen waar nodig. Maar, en nou moet ik echt wel gaan op gaan letten wat ik zeg, ik ben van mening dat de naam KBO iets of wat ‘oubollig’ in de oren klinkt. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik van ‘fris en vooral uitnodigend’ hou. En vooral het uitnodigende staat heel hoog in mijn vaandel. Een nieuwe frisse pakkende uitnodigende naam, dat is was ik bedoel”, aldus een heel serieuze voorzitter. Samen met het actieve bestuur ( Voorzitter Riny, Antoon, Jos, Will, Tineke, Henriette en Corry) is er over gesproken en uiteindelijk een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe pakkende naam voor het huidige KBO. Alles was daarvoor klaar, de inschrijftermijn (13 maart) en jaarvergadering waren zelfs al verlopen. Tevens zou de nieuwe naam op 2 mei middels een feestmiddag gepresenteerd worden echter zal dit naar een nader te bepalen tijdstip uitgesteld worden. “Nieuwe ideeën voor een nieuwe naam mag nu weer, laat maar komen. Ze zijn, tot zeker na de vakantieperiode, nog van harte welkom”, lacht Riny.

Bruist
Hij bruist van energie en zijn woordenstroom stopt geen moment. De perikelen rondom het coronavirus raken hem. In zijn directe omgeving is er de pijnlijke confrontatie die hem aan het denken heeft gezet, zeker ook omdat hij zich bewust is dat ‘zijn vereniging’ in deze veel kan betekenen voor de medemens. En weer komt het sociale aspect, wat hij volop in zijn aderen heeft, bovendrijven. “Het moet alleen ‘even’ geregeld worden, maar dat het gaat lukken, met onze Geffense ‘ons kent ons’ cultuur”, ben ik 100% zeker van, zegt hij met veel overtuiging.
Er is nog zoveel wat hij wil delen. Vooral zijn zorg over wat er in de toekomst vanwege het virus allemaal wel niet gaat gebeuren. Voor wie dan ook, met de ouderen in het bijzonder. De overheid, die steeds meer de zorgtaken afbouwt. Het sociaal contact, zijn verjongingsideeën, de nieuwe naam, zijn feestelijke jaarvergadering… Riny: “De toekomst dus. Alles is ineens heel anders”.

Welkom
Natuurlijk wil hij, als een goed voorzitter zich betaamt, het laatste woord. Zijn woorden zijn bijna plechtig maar ze komen uit zijn hart: “Graag wil ik onze Geffense 50 plussers uitnodigen voor een lidmaatschap. Zelfreflectie, even stil staan bij hetgeen je doet en met wie je bent. Even bedenken dat juist ‘jij’ misschien wel, zeker in deze jachtige tijd, de persoon bent die zijn of haar levenservaring kan en mag delen met de medemens die daar behoefte aan heeft. Er zijn voor elkaar, hoe mooi mag het zijn. Als vereniging hebben wij ook voor onze ‘jongere ouderen’ heel veel te bieden. In het Oude Klooster zijn tal van activiteiten te beleven. En daarnaast organiseren we reizen, computercursussen, fietstochten en feestavonden. Maar ook is de soms broodnodige ondersteuning in juridische, belastingtechnische en emotionele zaken aanwezig. En weet je… Voor de prijs hoeft u het niet te laten, de jaarcontributie is slechts 25 Euro. U bent van harte welkom.
Als laatste wil Riny aan één ieder nog meegeven “let een beetje op elkaar”.

Interesse: Meld u dan aan via: Tel: 073-5323044 / Mail: hansenwillvanleeuwen@gmail.com
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27398