Datum plaatsing: 12 mei 2020

Bernhoven richt aandacht op nazorg COVID-19


Bernhoven richt aandacht op nazorg COVID-19


Uden (Regionaal): Nu de rust weer enigszins terugkeert na de piek in de crisis rondom de uitbraak van het coronavirus krijgt Bernhoven tijd om aandacht te besteden aan nazorg voor patiŽnten die met COVID-19 in Bernhoven opgenomen zijn (geweest). Die nazorg gaat ook gelden voor nabestaanden van de mensen die aan het virus overleden zijn.

In de heftige periode van begin maart tot ruwweg medio april was in Bernhoven noodgedwongen alle aandacht gericht op de zorg voor het enorme grote aantal mensen dat in de regio door het coronavirus was getroffen. Daardoor is de nazorg voor de patiŽnten en hun naasten die het ziekenhuis mochten verlaten later opgestart dan normaal. Onder normale omstandigheden hecht het ziekenhuis grote waarde aan dit aspect van zorg.

Hoe is het nu met u?
De medewerkers van het zogenoemde Corona Support Team zijn deze week gestart met het nabellen van de mensen die in de afgelopen periode in Bernhoven waren opgenomen met het coronavirus. Daarnaast worden ook de patiŽnten gebeld die alleen de SEH hebben bezocht. Ook de patiŽnten die naar andere ziekenhuizen zijn overgeplaatst vanuit Bernhoven worden gebeld. De eerste vraag die de medewerkers stellen is ĎHoe is het nu met u?í Deze vraag wordt normaal gesproken veel eerder gesteld, namelijk wanneer een patiŽnt ontslagen wordt uit het ziekenhuis of wanneer de patiŽnt naar het ziekenhuis komt voor een controle.

Dit telefoontje is belangrijk zodat het ziekenhuis zicht krijgt op de actuele gezondheidstoestand van de patiŽnt. Bernhoven wil met name graag weten of de patiŽnt nog last heeft van benauwdheid of een moeizame ademhaling. Aansluitend wordt gevraagd of de patiŽnt mee wil doen aan een onderzoek naar de effecten van de COVID-19 infectie op gezondheid en welzijn. De patiŽnten worden gedurende een jaar gevolgd. Hun antwoorden op een drietal vragenlijsten geven Bernhoven inzicht in welke nazorg, welke zorgbehoefte er is en hoe die nazorg dan ingericht moet gaan worden.

DŠt er behoefte zal zijn aan goede nazorg is voor het ziekenhuis wel al duidelijk. De impact van opname op een intensive care afdeling maar ook op een verpleegafdeling is groot op het geestelijk en lichamelijk welzijn. Dat geldt nog eens extra bij een opname vanwege het coronavirus. De opname met bijhorende isolatiemaatregelen is een ingrijpende gebeurtenis. Bernhoven voelt het als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid om die nazorg zo goed mogelijk handen en voeten te geven samen met alle betrokken zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Dit vraagt om goede samenwerking in de regio.

Zorg voor nabestaanden
Een tweede streven van het ziekenhuis is om een meldpunt in te richten voor nabestaanden. Onder normale omstandigheden biedt Bernhoven nabestaanden altijd een gesprek aan.

Corona Support Team
Het Corona Support Team (CST) is begin maart in het leven geroepen om zowel COVID-patiŽnten en hun naasten als collegaís te ondersteunen. Het CST bemande de helpdesk voor patiŽnten en hun naasten met vragen over corona, maar zorgde ook voor praktische ondersteuning van collegaís. De leden van het CST zijn zelf ook zorgprofessionals.

Het CST blijft voorlopig op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar voor (ex)coronapatiŽnten en hun naasten die nog vragen hebben: 0413 Ė 40 50 60.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28826