Datum plaatsing: 04 juni 2020

Vervolg 4e en 5e fase Pelgrimsche HoeveNuland ('s Hertogenbosch): De gemeente heeft de 4e en 5e fase van de woningbouwlocatie Pelgrimsche Hoeve uitgewerkt. Hierover willen we u graag informeren. Dat doen we met een digitale bijeenkomst op woensdagavond 17 juni om half 8. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://gemeenteshertogenbosch.webinargeek.com/pelgrimsche-hoeve. De bijeenkomst is te volgen via computer, tablet en telefoon. Deze bijeenkomst vervangt de eerder geplande bijeenkomst van 11 maart die we vanwege het coronavirus hebben moeten afzeggen.

Toelichting uitwerking
Tijdens de avond lichten we de uitwerking toe. Het gaat bijvoorbeeld over waar de ontsluiting voor het gemotoriseerde- en langzaam verkeer is gedacht, waar de woningbouwlocaties zijn gelegen, de parkeerterreinen, welk type woningen er gebouwd kan worden, et cetera. Kortom, u krijgt een aardig beeld van hoe de toekomstige buurt eruit komt te zien. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Stedenbouwkundig plan
Uw inbreng wordt door ons, na afweging van alle belangen, verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan wordt vervolgens vertaald in een zogenaamd uitwerkingsplan. In dit uitwerkingsplan worden de rechten en plichten voor iedereen juridisch vastgelegd. Dit uitwerkingsplan gaat vervolgens in procedure conform de Wet Ruimtelijke Ordening. Over deze procedure hoort u tijdens de informatieavond meer.

Hebt u nog een vraag? Stuur dan een bericht naar projectleider Godfried van den Braak via g.vandenbraak@s-hertogenbosch.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14602