Datum plaatsing: 04 juni 2020

Corona-reserve vennootschapsbelastingplichtigenVinkel ('s Hertogenbosch): Als uw bedrijf (vennootschap ofwel BV) door de Corona-crisis in 2020 fiscaal verlies leidt, dan kan dit verlies pas na indiening van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 fiscaal in aanmerking worden genomen. Indien uw bedrijf is opgenomen in de BECON-uitstelregeling, dan dient deze aangifte uiterlijk op 31 mei 2022 bij de belastingdienst te zijn ingediend. Om u de mogelijk te geven eerder gebruik te maken van de fiscale verliesverrekening, mag uw bedrijf bij het bepalen van de fiscale winst over het boekjaar 2019 onder voorwaarden een fiscale reserve vormen (de zogenaamde Corona-reserve). Deze reserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde Corona-gerelateerde verlies dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 zal voordoen. Door de Corona-reserve kan het te verwachten verlies over 2020 mogelijk al direct worden gebruikt om tot een lagere (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting over 2019 te komen. Dit resulteert in een liquiditeitsvoordeel voor uw bedrijf.

Gebruikelijk loon
Als directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) dient u minimaal een gebruikelijk loon te genieten als u werkzaamheden voor een bedrijf verricht waarin u meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit. De overheid keurt nu goed dat uw gebruikelijk loon over 2020 lager mag worden vastgesteld als uw bedrijf als gevolg van de Corona-crisis een daling in haar omzet ervaart. Uw gebruikelijk loon voor 2020 mag dan -zonder overleg met de belastingdienst en onder voorwaarden– worden vastgesteld op het bedrag van het gebruikelijk loon dat u in 2019 heeft genoten, vermenigvuldigd met een breuk (omzet eerste vier maanden van 2020 / omzet eerste vier maanden van 2019).

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers geven. De vrije ruimte voor het jaar 2020 wordt eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom van uw bedrijf. Als gevolg daarvan wordt de vrije ruimte over 2020 effectief verhoogd van € 6.800 naar € 12.000.

Versoepeling urencriterium
Als ZZP-er heeft u enkel recht op toepassing van bepaalde fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve, indien u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar aan werkzaamheden aan uw onderneming heeft besteed. Het is echter denkbaar dat u door de Corona-crisis minder of geen werkzaamheden voor uw onderneming heeft kunnen verrichten. Hierdoor zou u alsdan toepassing van de alhier bedoelde fiscale ondernemersfaciliteiten kunnen verliezen. De overheid heeft derhalve goedgekeurd dat bij de beoordeling of voldaan is aan het urencriterium, ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Bent u benieuwd of u een geldig beroep op bovengenoemde wijzigingen kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

Groet,
Alexander Vromans

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16336