Datum plaatsing: 04 juni 2020

Tweede 'klooster' aan de Vlietdijk


Tweede 'klooster' aan de Vlietdijk


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Aan de zuidzijde van Het Hooghemaal, langs de Vlietdijk komen drie robuuste woonclusters. De bebouwing komt te staan in een enigszins ruige setting, met grasland, informele boomgroepen, water en riet. De woonclusters doen qua planopzet en materiaalgebruik denken aan de robuuste kloostercomplexen.

Volgens de visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch komen er vier kloosters aan de Vlietdijk. Tot op heden is er één klooster gerealiseerd, namelijk klooster Baptist, maar binnenkort start Hendriks Bouw en Ontwikkeling in opdracht van Zayaz, met de realisatie van het tweede klooster.

Nieuwbouwplan
Het nieuw te bouwen klooster bestaat uit vier gebouwen met in totaal 90 appartementen. Twee gebouwen bestaan uit vier bouwlagen, een gebouw uit drie bouwlagen en aan de noordzijde van het complex komt een hoogte accent in de vorm van een gebouw met acht bouwlagen. Er komen verschillende typen appartementen, maar alle appartementen krijgen twee slaapkamers en zijn ongeveer 70 m² groot. Het worden huurappartementen en Zayaz verzorgt de verhuur.

Het klooster komt ten noorden van het huidige klooster Baptist. Het plan is in nauw overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch tot stand gekomen en de Welstandscommissie heeft positief op het ontwerp gereageerd.

Omdat het nu niet mogelijk is om een informatieavond te organiseren kun je online de plannen inzien. Op www.hendriksbouwenontwikkeling.nl/project/vlietdijk-rosmalen staat een uitgebreide toelichting over de opzet van het plan, ontwerpvisie van de architect en kun je de tekeningen en plattegronden bekijken.

Vragen?
Heb je na het zien van de beelden nog vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier op de site dan in voor 3 juni. De reacties nemen wij vervolgens op in een verslag. Dit verslag betrekt de gemeente ’s-Hertogenbosch bij het beoordelen van het plan.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan De Groote Wielen is de bouw van dit klooster al voorzien, maar de bestemming moet nog worden uitgewerkt. Binnenkort start de gemeente ’s-Hertogenbosch de procedure voor het uitwerkingsplan. Hierover ontvang je vanuit de gemeente een brief. Daarin licht zij de procedure toe en wordt aangegeven hoe je eventueel een zienswijze naar voren kunt brengen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14020