Datum plaatsing: 05 juni 2020

Gemeenteraad in juli aan zet voor klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch e.o.'s-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon.

In juli vergadert de gemeenteraad over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: De Regionale Energiestrategie en de Visie Energielandschap. Het college heeft de Visie deze week opnieuw vastgesteld, en het kan nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Wethouder Mike van der Geld (Klimaat en Energie): “We bieden nu een compleet en goed voorstel aan. Waarin we alle reacties van inwoners en partijen hebben verwerkt. Met deze Visie geven we initiatiefnemers van duurzame energie meer duidelijkheid. Inwoners weten hiermee wat zij wel en niet kunnen verwachten in ’s-Hertogenbosch. We geven ruimte en stellen de randvoorwaarden voor onze klimaatneutrale toekomst.”

Samen
We vinden het belangrijk in de plannen om ’s-Hertogenbosch en de omgeving samen op te laten trekken. Dat doen we met andere gemeentes, en met inwoners, bedrijven en initiatiefnemers. In de ontwikkeling van de plannen hebben we daar verschillende momenten en manieren voor gehad.

Visie Energielandschap
Het college heeft eerder in maart over de Visie besloten. Het voorstel beschrijft waar in ’s-Hertogenbosch en in welke vorm het opwekken van zonne- en windenergie kansrijk is. Na dit besluit is ons duidelijk geworden dat we een aantal zienswijzen onbedoeld niet hadden verwerkt in het voorstel. Een heel vervelende situatie, die we zorgvuldig en zo snel mogelijk wilden rechtzetten. Met de mensen die het aanging, hebben we contact opgenomen en onze excuses aangeboden.

Op het ontwerp van de Visie ontvingen we in totaal 493 zienswijzen. 360 daarvan maakten deel uit van een pamflet. Alle reacties hebben we nu verwerkt in het voorstel Visie Energielandschap.

De gemeenteraad behandelt de Visie in juli. Voor dat moment hebben mensen de mogelijkheid nog te reageren op de Visie. Dat kan tijdens Informeren & Ontmoeten die in die maand gepland is. Meer informatie: www.s-hertogenbosch.nl/gemeenteraad. Hierover worden de mensen en andere partijen die hebben gereageerd, zo snel mogelijk geïnformeerd.

Regionale Energiestrategie
Het andere voorstel is de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin geven we als regio aan hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Waar liggen kansen voor windmolenparken en zonneparken. De Visie Energielandschap heeft hierbij als input gediend. De RES beziet ook hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden. De RES-vraag komt uit het Rijk, vanwege het Klimaatakkoord. Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de RES voor Noord-Oost Brabant.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14378