Datum plaatsing: 07 juni 2020

Dynamiek en vernieuwing met Bossche Stadsdelta's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In de Noordelijke Spoorzone zien wij kansen voor een prachtige gebiedsontwikkeling. Op de plek waar de Dommel, Zuid Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, willen we de Bossche Stadsdelta laten ontstaan. Een gemengd stedelijk gebied met een mix van cultuur en recreatie, wonen en werken. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten.

Wethouder Mike van der Geld: “Dit gebied heeft het in zich om extra dynamiek en kwaliteit aan de stad toe te voegen. Als de Diezebrug verplaatst en lager wordt, ontstaat er een prachtig gebied dat uitnodigt voor ontmoeting. Tegelijk zorgen we voor een watersysteem dat klaar is voor een veranderend klimaat. We zetten in de hele gebiedsontwikkeling in op duurzaamheid. Het blijft bovendien een gebied waar volop ruimte blijft voor experiment en nieuwe ideeën!”.

Water en erfgoed
In dit gebied wordt water de grote verbinder. Een Rondje Waterplein is bijna 2 kilometer lang en brengt je van de zuidoever naar de noordoever. De Hoge Diezebrug? De oude verdwijnt, en er komt een nieuwe lage brug op een andere plek in het gebied. Zo maken we de Stadsdelta meer toegankelijk. En de Citadel en omgeving wordt in al haar cultuurhistorie beter zichtbaar. Het gebied wordt ook meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Wonen, werken en cultuur
Het gebied willen we ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod dat bij de mix van functies past. Het erfgoed willen we benutten, het geeft kleur aan de identiteit aan het gebied. We denken nu aan ongeveer 1300 woningen. Met daarin een verdeling van sociale en middeldure woningen, en aanbod in de vrije sector.

Naast het wonen, is er straks ook volop aanbod van werkomgevingen en cultuur. Alles bij elkaar zo ongeveer 45.000 m2. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aanbod. De verhouding tussen commercieel en niet-commercieel werken en cultuur gaat richting fifty-fifty, zodat er aanzienlijk meer ruimte voor non-profit-initiatieven ontstaat.

Binnen de invulling van het gebied past ook hoogbouw. De relatie met de omgeving en de beleving in de openbare ruimte bepalen waar hoogbouw mogelijk is. De bouwhoogte blijft in verhouding laag in het oostelijke deel van de Kop van ’t Zand. Het zicht op het monumentale Molengebouw speelt daarbij een belangrijke rol. Op andere plekken, aansluitend op het naastgelegen EKP-Noord en ook in Orthenpoort Zuid, kunnen enkele torens van 50 tot 70 meter ontstaan.

Betrokkenheid inwoners en anderen
Vanaf november 2019 zijn we in gesprek gegaan met de stad en omgeving. Er zijn verschillende gesprekken en bijeenkomsten geweest, waarbij de opkomst hoog was. De opbrengst namen we mee in de uitwerking van het gebiedsperspectief, zoals nu voorligt.

Hoe gaan we verder?
Vanaf 8 juni 2020 ligt het concept-Gebiedsperspectief voor 4 weken ter inzage. Dit is een laatste stap in het participatietraject van deze fase. De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over het Gebiedsperspectief. Daarna start het proces om met partijen te kijken of deze plannen haalbaar zijn.

Meer informatie, zie www.denbosch.nl/bossche-stadsdelta.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14720