Datum plaatsing: 08 juni 2020

Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud


Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud


's-Hertogenbosch (Regionaal): Tussen 1 juni en 15 november 2020 maait waterschap Aa en Maas zijn sloten en beken. Incidenteel hebben we al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud
De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot medio november. Tussen deze twee maairondes maaien we extra waar het nodig is. We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen. Voordat de aannemer met de werkzaamheden start, neemt hij contact op met de eigenaren.

Zorgplicht en waterdoelen
We maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. We maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15401