Datum plaatsing: 09 juni 2020

Bewoners presenteren alternatief plan voor Heesch West


Bewoners presenteren alternatief plan voor Heesch West


Heesch (Bernheze): Bijna een jaar nadat de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze de bewoners van Heesch, Geffen, Nuland en Vinkel informeerden over de plannen voor bedrijventerrein Heesch West, komen de bewoners met een alternatief plan, dat wél duurzaam en leefbaar is. Dit plan B, Bosch Buiten genaamd, bevat een mix van duurzaam wonen, werken en welzijn en levert de gemeenten meer op dan het bestaande plan Heesch West, economisch, sociaal en op het gebied van milieu en biodiversiteit. Het conceptplan is dinsdagavond aan de projectleider en wethouders van de betrokken gemeentes gepresenteerd.

Zoals bekend stuitten de gemeentelijke plannen voor bedrijventerrein Heesch West op veel verzet bij de omwonenden. Zij verenigden zich in het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West en stelden een pamflet op met 'Mijn 10 zorgen over Heesch West'. Overlast van zware industrie, vrachtverkeer en windmolens waren de belangrijkste zorgen, maar ook het verdwijnen van rust en natuur, waardedaling van de huizen, wankele financiële onderbouwing en het gebrek aan communicatie en participatie vormden aanleiding voor de ruim 1300 ingediende bezwaarschriften en verschillende protestacties in de drie betrokken gemeentes. Het gevolg was dat de gemeentes meer tijd hebben genomen voor de communicatie met de bewoners en de planning van het besluitvormingsproces hebben aangepast. Ondertussen heeft Eerlijk over Heesch West de bewoners opgeroepen om zich goed te laten informeren over de gevolgen van de plannen (oa. door een excursie naar windpark Spui in de Hoeksche Waard) en om ook na te denken over alternatieve oplossingen. Dit heeft geleid tot het conceptplan Bosch Buiten en de uitnodiging van Eerlijk over Heesch West aan bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers, investeerders en alle overige geïnteresseerden om mee te werken aan de uitwerking van dit alternatieve plan.

Wonen-werken-welzijn
Bosch Buiten speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen die graag buiten willen wonen met de stad binnen bereik. Het plan biedt ruimte voor zo'n 500 duurzame woningen, waar wonen, werken en zorgen gecombineerd kan worden. In het alternatieve plan is ook ruimte voor bedrijven. Geen grote distributiecentra en zware industrie, maar innovatieve, circulaire ondernemers die oplossingen bedenken en realiseren voor de transitie naar een duurzame economie en lokale werkgelegenheid bieden. Dit bedrijventerrein wordt door een hoge groene dijk in het landschap opgenomen, waardoor een natuurlijke overgang tussen wonen en werken ontstaat. Rond de woningen is veel groen en ruimte voor biologische land- en bosbouw en aan de zuidkant wisselen waterrijke gebieden en bos elkaar af als verbinding naar het nabijgelegen natuurgebied de Maashorst.

Financieel risico
Aanleiding voor het oorspronkelijke plan om een bedrijventerrein te creëren, waren de investeringen in de aanleg van de A59 die terugverdiend moesten worden. Deze schuld is inmiddels opgelopen tot zo'n 70 miljoen euro. Uit de kostenbatenanalyse die Eerlijk over Heesch West heeft gemaakt, blijkt dat het exploitatietekort bij realisatie van Bosch Buiten veel geringer is dan bij het plan van de drie gemeenten. Bovendien zijn de maatschappelijke baten, door de mix van wonen, werken en zorgen, in het nieuwe plan groter en minder risicovol. Dit gegeven is - zeker gezien de sombere economische vooruitzichten – een belangrijk argument om de gemeentelijke plannen te herzien, meent Eerlijk over Heesch West.

De wethouders hebben laten weten onder de indruk te zijn van het alternatieve plan en het te gaan bestuderen. Zij komen binnenkort met een reactie.

Voor meer informatie: www.eerlijkoverheeschwest.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16142