Datum plaatsing: 10 juni 2020

Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop van start


Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop van start


Heesch (Bernheze): De gemeente richt de Graafsebaan opnieuw in om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren.

Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. In 2019 is een gedeelte van de herinrichting uitgevoerd. We voeren nu de laatste fase uit.

Uitvoering
Op maandag 15 juni starten we met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop. Op vrijdag 21 augustus zijn de werkzaamheden afgerond.

Voor de zomervakantie voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

De aanleg van het voetpad aan de zuidzijde van de rotonde;
De aanleg van de aansluitende rijbaan vanuit woonwijk De Hoef;
De rotonde.
De rijbaan van de rotonde bestaat uit een betonverharding. Een betonverharding moet na het aanbrengen vier weken uitharden. Deze uithardingsperiode valt samen met de zomervakantie. De Graafsebaan blijft in de zomervakantie afgesloten.

Direct na de zomervakantie voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

Het aanbrengen van de asfaltverharding van het nieuwe fietspad aan de zuidzijde van de rotonde;
Het aanbrengen van de asfaltverharding van de aansluitende rijbanen van de Graafsebaan;
Het aanbrengen van de bebording en de wegmarkering.
Omleidingen
De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Graafsebaan. Vanaf 15 juni wordt het verkeer omgeleid. De aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven zo veel als mogelijk bereikbaar.

Alternatieve busroute
Buslijn 690 rijdt via de Graafsebaan. Als de werkzaamheden starten dan wordt buslijn 690 omgeleid via het viaduct onder de A59 bij Vorstengrafdonk, Zwaardveld en Brierstraat. Op maandag 6 juli gaat het vakantiedienstrooster in. Buslijn 690 rijdt dan niet meer.

Ontsluiting woonwijk De Hoef (Elzenseloop)
Tijdens de aanleg van de rotonde is de aansluiting van woonwijk De Hoef naar de Graafsebaan afgesloten. Het verkeer vanuit woonwijk De Hoef kan dan alleen via de Nistelrodeseweg de wijk uit rijden.

Blijvende herinnering gekapte eikenbomen
Voor de aanleg van de rotonde zijn in maart twee monumentale eikenbomen gekapt. Gelet op de speciale waarde van deze bomen willen we een blijvende herinnering maken. We hebben gekozen voor een voetgangersbrug, twee banken en nog een bijzonder element, ook in de vorm van een bank. Hiermee hebben wij straks een mooie, duurzame en functionele herinnering aan deze bomen.

Vragen of meer informatie
Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag.

Firma van de Wetering Infra.: De heer Janek Vos, uitvoerder. Telefoonnummer: 0412 – 45 13 68, e-mail: ct@wetering.nl

Gemeente Bernheze: De heer Mark van der Leest, projectleider en de heer Theo Verheul, toezichthouder. Telefoonnummer: 0412 – 45 88 88, e-mail: m.vander.leest@bernheze.org en verheuladvies@outlook.comUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15392