Datum plaatsing: 27 juni 2020

Samen maken we ‘s-Hertogenbosch veiliger's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We willen de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk, want de situatie per wijk verschilt. Het vraagt ook om het meer betrekken van inwoners en organisaties in de wijken en dorpen. Dat doen we in gesprek en met enquêtes.

Die hebben we voor Maaspoort, Empel en Engelen nu gemaakt. Iedere buurt heeft eigen thema’s . Dat zien we ook terug in deze wijkscans. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de enquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp zijn er verschillende onderwerpen benoemd. Zie hiervoor de samenvatting voor Maaspoort, Empel en Engelen.

Burgemeester Jack Mikkers: “Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Inwoners noemden verschillende onderwerpen. Zoals onveiligheidsgevoelens door hangjeugd en woninginbraken. Met deze en andere oplossingen gaan we samen met politie en inwoners aan de slag. Want een veilige omgeving kunnen we samen organiseren. Heel fijn om te merken dat inwoners zo betrokken zijn en meedenken. Samen zijn wij Den Bosch, ook als het gaat om onze veiligheid.”

Maaspoort
In de Maaspoort vonden inwoners het belangrijk dat er aandacht was voor verkeer, overlast van jongeren en autoinbraken. De oplossingen die inwoners daarvoor bedachten waren:

een zebrapad bij De Schans
tijdelijke snelheidsmeters op de Maaspoortweg
drempels op de Saren (bij voetbalclub Wilhelmina)
een mobiele camera voor extra toezicht. Het buurtpreventieteam zet deze neer als er ergens iets aan de hand is.
een campagne op sociale media tegen jeugdoverlast

Empel
In Empel wilden inwoners graag aan de slag met het verkeersgedrag. Ze vonden daarnaast dat de gemeente en de politie meer moeten communiceren over veiligheid. Ook gaven ze aan wat er goed gaat in de wijk. Zo is er een buurtpreventieteam actief waarin inwoners samen zorgen voor een veiligere wijk.

Inwoners bedachten de volgende oplossingen:

De verkeerssituatie bij basisschool Caleidoscoop aanpakken
‘rent a cop’: via instagram kan je de wijkagent vragen om ergens aandacht aan te geven
een cursus voor inwoners om in gesprek te gaan met (hang)jongeren

Engelen
In Engelen vonden inwoners verkeersgedrag belangrijk. De sociale controle in de wijk ervaarden ze als positief.
Ze kwamen met de volgende oplossingen:

2 tijdelijke snelheidsmeters met smiley in Bokhoven (kruising Baron van der Aaweg en Baronesse van Egmondweg)
een cursus voor inwoners om in gesprek te gaan met (hang)jongeren
meer communiceren over veiligheid

Alle wijken en dorpen
De komende twee jaar gaan we in alle andere wijken en dorpen werken aan een veiligheidsplan op maat. We doen dit samen met wijk- of bestuursraden, de politie en buurtpreventieteams.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15932