Datum plaatsing: 13 juli 2020

Tielekeshoeven wordt in de zomer vakantiepark


Tielekeshoeven wordt in de zomer vakantiepark


Rosmalen ('s Hertogenbosch): De Rosmalense wijk Sparrenburg telt zo’n vierduizend bewoners. De wijk is eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gerealiseerd. Bij de ontwikkeling en bouw is serieus rekening gehouden met de voormalige landschappelijke elementen waardoor de vele aanwezige houtwallen en lanen zorgvuldig zijn behouden. Hierdoor heeft de wijk, gevormd door vijftien buurten, een bijzonder groen en natuurlijk karakter. Veel bewoners wonen er al heel lang, gewoon omdat zij er zich op hun gemak voelen. Maar de wijk is zeker niet vergrijsd, integendeel. Er wonen ook jonge gezinnen en alleenstaanden. De sociale binding in de wijk is groot, zoals bijvoorbeeld in de buurt Tielekeshoeven, bekend van de ‘Kabouterhuisjes’.

door Herman van Dinther

Toen premier Rutte zijn eerste persconferentie gaf over het corona virus kwamen veel mensen tot het besef dat hun wereld opeens heel klein werd. Dat bracht enkele bewoners van Tielekeshoeven ertoe om concreet contact te leggen met hun buurtbewoners. Dat begon met een brief die Tom van Acht en Martin Hemmes in de honderdzestig brievenbussen stopten. In die brief legden zij uit dat de corona crisis ook kan zorgen voor solidariteit en een levendige gemeenschap. Om te inventariseren waar behoefte aan is en ook om de contacten in de buurt te versterken stelden beiden aan de buurtbewoners de vraag om mee te denken over leuke en uitvoerbare initiatieven.
De respons was boven verwachting groot waarbij een aantal mensen aangaf de schouders onder de ideeën te willen zetten. Een van het is Roos Sohier die sinds een jaar of vijf in de Hoevens, de bijnaam van de Sparrenburg, woont.

Ideeën uitvoeren
Roos (53): “Gezondheid, leefbaarheid, gemeenschapskracht en het (mee)ontwikkelen van nieuwe initiatieven zijn ook thema’s waar ik professioneel mee bezig ben. Ik studeerde klinische- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ik werkte in de Publieke Gezondheidszorg, de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg en in de Jeugdzorg. Sinds vorig jaar zet ik vanuit Factor W, mijn eigen onderneming, projecten op op het snijvlak van gezondheid, zorg, wonen, welzijn en samenleven. Dit doen we voor bijvoorbeeld gemeenten, zorgorganisaties en burgerinitiatieven. De positieve toon van de brief van Tom en Martin sprak me heel erg aan en ik heb me aangemeld om als buurtgenoot een actieve rol te spelen. Intussen hebben we een kerngroepje van een aantal mensen die elk op hun eigen manier inbreng leveren. We willen niet ‘praten over’ maar gaan vooral praktisch aan de gang. Je merkt al snel dat ondanks de Coronamaatregelen er ook wel van alles kan. De kunst is om niet in beperkingen te denken maar vooral op zoek te gaan naar wat wél kan. Zo hebben we met Koningsdag een fietsparcours uitgezet voor de kinderen waarbij de mensen die langs de route wonen vanuit hun tuin het publiek vormden. In een mum van tijd gaven vijfentwintig kinderen zich op en werd het een heel feestelijke dag.”

Buurtborden en boekjes
“Ook een schot in de roos zijn de buurtborden die we op verschillende plaatsen hebben opgehangen. Daar kunnen de bewoners een boodschap op schrijven, recepten uitwisselen of een vraag stellen. De vier borden die er nu hangen worden volop gebruikt. Zo zijn er mensen die bij het koken iets meer bereiden en dit via het bord aanbieden aan buurtbewoners die daar trek in hebben.
Wat ook heel goed aanslaat is het ‘BuurtBoekje’. Dat idee kwam ik tegen op linkedin als idee van buurtgenoten in Delft. Eén van hen is eigenaar van Printplezier Delft, een sociale onderneming waar je de BuurtBoekjes kon laten maken. We hebben tien BuurtBoekjes besteld en in onze buurt verspreid. De bedoeling is dan dat de bewoner het boekje maximaal vierentwintig uur houdt en die tijd gebruikt om er iets leuks in te schrijven of te tekenen. Vervolgens geef je het boekje dan door naar de buren en zo circuleert het een aantal weken door de buurt. Intussen hebben we zes van de tien boekjes retour ontvangen en die zijn voor alle bewoners in te zien. Het is geweldig om te zien hoeveel moeite eraan is besteed en wat een creativiteit er is opgeborreld: Een mooie, verrassende en ook ontroerende inbreng. Je leert je buurtgenoten een beetje beter kennen. Een paar dingen vielen heel erg op: de positiviteit, de oproep van velen om elkaar te blijven ontmoeten, een praatje te maken en elkaar beter te leren kennen. Opvallend is ook dat bijna alle mensen aangeven hoe fijn zij hun leefomgeving vinden. Ik raad iedereen aan om de boekjes te komen lezen. Daar word je echt blij van. De boekjes staan bij mij op nummer 56 in een waterdichte kist voor de deur zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.”

‘Tielekeshoeven on the beach’
“Waar we op dit moment met een aantal mensen mee bezig zijn is het opzetten van zomeractiviteiten. We willen van half juli tot eind augustus een soort campinggevoel creëren voor de mensen die niet (of korter) op vakantie kunnen of willen. We denken eraan om de pleintjes gezellig in te richten. Daar kan dan muziek worden gemaakt, workshops worden gehouden, en we willen voorleesuurtjes doen. Daarmee willen we de gelegenheid scheppen om elkaar op te zoeken en verbinding te vinden. We willen activiteiten plannen op woensdagmiddag, de vrijdagmiddag en op de zaterdagavond . ‘Tielekeshoeven on the beach’ willen we met de jaarlijkse buurt barbecue afsluiten. We gaan onze buurtgenoten benaderen met het verzoek om suggesties aan te dragen en op te roepen om vooral mee te doen. Dat moet lukken met al die creatieve mensen die hier wonen. Duidelijk is in elk geval dat we al een fijne buurt hadden maar dat veel meer mensen elkaar nu anders en beter leren kennen. Hartstikke positief.”Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29866