Datum plaatsing: 11 juli 2020

Bernadetteklooster geweldige locatie voor zorgverlening


Bernadetteklooster geweldige locatie voor zorgverlening


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Samen met twee vakgenoten legde Elke Harleman vijftien jaar geleden de basis voor het Rosmalense Buro3O dat zich toen vestigde aan de Graafsebaan naast Bureau Jan Vis. De geboren Twentse kwam dertig jaar geleden naar Rosmalen en was toen al werkzaam in de zorg en specialiseerde zich later vooral in de jeugd psychiatrie. In beginsel startte het trio als pedagogisch adviesbureau dat zich gaandeweg meer en meer ontwikkelde tot een zorginstelling.

door Herman van Dinther

Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant, individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met psychische of psychiatrische problemen. Negentig procent van de cliënten heeft een vorm van autisme dat als een ontwikkelingsstoornis moet worden gezien.
Elke (56) voert samen met Carlo van de Water de directie over de instelling die valt onder de beheersstichting welke verantwoordelijk is voor de kwaliteit en continuïteit.
“We zijn in de loop der jaren flink gegroeid, de locatie aan de Graafsebaan was al snel te klein waardoor we op meerdere locaties moesten werken. In 2010 konden we een heel mooie stap maken toen er voor ons ruimte kwam op landgoed Coudewater waar we verspreid over meerdere gebouwen nog beter maatwerk voor onze cliënten konden leveren. Dat vinden we trouwens vanaf het begin al enorm belangrijk, we willen echt kleinschalig blijven werken,” onderstreept Elke.

Geluk
“Er dreigde echter een kink in de kabel te komen toen het landgoed een paar jaar geleden door de GGD werd verkocht en wij op zoek moesten naar andere geschikte ruimte. Gelukkig kwam ons precies op het goede moment ter ore dat de Zusters van het Heilig Hart hun Bernadetteklooster gingen verlaten. Er waren heel wat gegadigden die het klooster graag wilden kopen, maar de Zusters stelden strikte voorwaarden aan de herbestemming. Zo mocht het klooster absoluut niet gesloopt worden en zusters wilden de dat de accommodatie een zorgfunctie zou krijgen. De plannen die wij uitwerkten vonden gehoor bij de zusters en zij gunden het ons om de gebouwen te gaan gebruiken.
Er was heel wat werk te verzetten om de gebouwen van deze tijd te maken qua hygiëne en veiligheid maar ook om de studio’s die de zusters hadden te verbouwen tot woonruimte voor onze bewoners.”

Ideale faciliteiten
“In totaal hebben we tachtig jonge mensen die beschermd wonen, het merendeel in de Bernadettestraat maar ook een aantal op nog twee andere locaties. Al bij al hebben we op onze vestigingen zo’n negentig medewerkers die onze vijfhonderd cliënten op de drie locaties, op de poli, ambulant of in de thuissituatie behandelen en begeleiden.
De gebouwen waarover we nu beschikken in Maliskamp geven ons alle ruimte om op een goede en verantwoorde manier dagbesteding te bieden. We hebben een mooi stuk bos, er is ruimte voor een groentetuin, we hebben een grote keuken, er zijn volop ict-faciliteiten, we hebben een werkplaats waar hout kan worden bewerkt, we hebben vak therapeuten die bijvoorbeeld ook muziekvakken begeleiden en we hebben onderwijsvakken. Dat laatste is belangrijk omdat we er bewust aan werken om de cliënt weer vertrouwd te maken met het onderwijssysteem zoals we dat in Nederland hebben.
Het is uitermate belangrijk dat we structuur bieden die voor de cliënten duidelijkheid geeft en dat we ondersteuning geven bij activiteiten die stap voor stap naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid leiden.”

Ultieme doel
“Onze inzet is erop gericht om de werkzaamheden ‘af te schalen’, dat wil zeggen van de 24/7 begeleiding over te stappen naar uitvliegen, naar ambulante ondersteuning en vervolgens naar helemaal zelfstandig op eigen benen staan. Dat is het ultieme doel, iedere jongere wil uiteindelijk zelfstandig wonen.
We maken onderscheid tussen de jongeren tot 18 jaar en de jongeren van 18 tot 35 jaar.
De jongste doelgroep kan het gezinsleven bijvoorbeeld heel overprikkelend ervaren. Dan is het fijn om even een eigen plekje te hebben om daarna weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen. Het omgaan met veranderingen, de balans zoeken, sociale contacten leggen, verwachtingen van jezelf en van anderen ontdekken, dat zijn allemaal heel lastige dingen. De wereld is eng en de cliënt wordt voortdurend overprikkeld door de omgeving. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om aan te sluiten bij een vereniging want hechten is problematisch. Voor ons een uitdaging om die drempel voor de cliënt te verlagen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31523