Datum plaatsing: 16 juli 2020

Welke invloed heeft corona op ons dagelijks leven?


Welke invloed heeft corona op ons dagelijks leven?


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We doen onderzoek onder inwoners hoe zij de coronacrisis ervaren in hun leven. In april deden we een eerste meting. In de periode daarna versoepelde het kabinet de maatregelen. Vervolgens deden we in juni weer een meting. We onderzochten nu ook wat inwoners al aan activiteiten ondernemen en wat hun verwachtingen zijn voor de komende tijd.

Burgemeester Jack Mikkers: “Corona heeft nog steeds veel invloed op ons dagelijks leven. We willen dan ook een vinger aan de pols houden, en dat doen we onder andere door onderzoek. Zo willen we achterhalen wat voor inwoners de maatschappelijke gevolgen zijn. Die informatie is voor ons als college belangrijk om te kunnen gebruiken in onze besluiten. Wij zijn trots hoe ’s-Hertogenbosch er samen de schouders onder heeft gezet. Let wel, deze intensieve periode is nog niet afgesloten en de gevolgen ervan zullen we nog lang merken.”

Zorgen over gezondheid zijn afgenomen
Vergeleken met april zijn minder mensen bezorgd over de gezondheidszorg en hun eigen gezondheid of die van mensen in hun omgeving.

Mensen voelen zich minder bezorgd en machteloos
Ten opzichte van het vorige onderzoek in april valt vooral op dat gevoelens van bezorgdheid, machteloosheid en onzekerheid zijn afgenomen. 32% van de mensen voelt zich eenzamer dan vóór de coronacrisis. Dit was in april 38%. Wij vinden het van belang inzicht te hebben in de verdere ontwikkeling van de eenzaamheidsgevoelens en houden een vinger aan de pols.

Iets meer dan een kwart maakt zich veel zorgen dat anderen de corona-adviezen niet opvolgen. De zorgen over spanningen op straat en in winkels zijn toegenomen. En meer mensen zijn bezorgd over de overlast van buurtgenoten en de saamhorigheid in de buurt. Vanaf de intelligente lock-down houden we overlast en spanningen (binnen en buiten) in het oog.

Economische zorgen en sociale contacten
13% geeft aan dat hun huishouden door de coronacrisis meer moeite heeft om financieel rond te komen. Opvallend is dat de helft van de doelgroep die hulp nodig heeft op financieel gebied nu (nog) niet in beeld is oftewel de hulp nu nog niet krijgt. Daar gaan we mee aan de slag, want we willen inwoners met geldproblemen zo vroeg mogelijk in beeld hebben om hen de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Denk daarbij aan ons programma Eerste Hulp Bij Geldzaken.

Voor bijna iedereen is het leven de afgelopen maanden in één of meer opzichten veranderd. Met stip op één staan de sociale contacten (86%). Maar voor velen is het leven (ook) op het gebied van culturele activiteiten (64%), werk (53%) en sport (49%) veranderd.

Ruim een derde gaat deze zomervakantie niet weg, maar blijft thuis. Ongeveer een kwart gaat op vakantie in Nederland, terwijl 20% op vakantie naar het buitenland gaat. Een even groot deel weet het (nog) niet.

Net als in april maken mensen zich nu vooral zorgen over de economische gevolgen van de crisis. We hebben om die redenen de focus op de binnenstad met horeca, detailhandel en ontmoeten.

De Bossche Zomer is een van de manieren waarmee we op deze ontwikkelingen een antwoord geven. Hiermee bieden we perspectief en economische kansen. Tegelijkertijd biedt het een mooi programma voor inwoners om te ontmoeten, ook voor de grote groep inwoners die deze zomer (meer) thuis zal blijven.

Veel inwoners doen bepaalde activiteiten nu (nog) niet
Iets meer dan een kwart maakt zich veel zorgen dat anderen de corona-adviezen niet opvolgen. Bij veel mensen is de afgelopen maanden een bepaalde angst en voorzichtigheid opgetreden. In dat beeld past het dat een groot deel (nog) weinig activiteiten onderneemt, met name cultuur en horeca. Ook hier bieden we met de Bossche Zomer een oplossing. Op diverse plekken in de gemeente creëren we ontmoeting op een laagdrempelige manier met inachtneming van de richtlijnen.

Vooral eten bestellen/afhalen en dagelijkse boodschappen meer lokaal
Bijna de helft van de mensen geeft aan de afgelopen tijd meer eten lokaal besteld of afgehaald te hebben dan anders. Ook heeft een derde meer lokaal de dagelijkse boodschappen gedaan. Het college heeft de campagne “Samen zijn wij Den Bosch” gelanceerd, ook als steun aan de lokale middenstand. Met deze campagne hebben we ‘Koop Lokaal’, ‘Proef Lokaal’ en ‘Beleef Lokaal’ onder de aandacht gebracht.

Informatie goed te vinden
Verder valt op dat twee derde van de respondenten de juiste informatie goed kan vinden en vindt dat de informatie duidelijk is. Bijna zes op de tien respondenten vinden dat de gemeente voldoende informatie verspreidt. De meeste respondenten (89%) hebben veel tot redelijk wat vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Onderzoek maatschappelijke impact corona
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze meting is op 19 juni uitgezet onder het digipanel en jongerenpanel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast zijn inwoners via o.a. sociale media en de Bossche Omroep uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. Na sluiting op 28 juni hadden bijna 3.800 inwoners de vragenlijst ingevuld.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12865