Datum plaatsing: 03 augustus 2020

"Adviesraad Sociaal Domein is van groot belang voor inwoners van Bernheze"


"Adviesraad Sociaal Domein is van groot belang voor inwoners van Bernheze"


Heesch (Bernheze): Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Bernheze voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet de adviesraad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan burgemeester en wethouders, contact te hebben met verschillende organisaties binnen en buiten Bernheze en persoonlijke ervaringen te horen van mensen over het beleid binnen het sociaal domein. Lea Prins-de Wit houdt zich binnen de Adviesraad Sociaal Domein bezig met is Jeugdwet.

Lea is in 2014 bij de Adviesraad Sociaal Domein gekomen, toen heette dat overigens nog Adviesraad Wmo. Voorzitter Gerard van Dijk besloot gaandeweg zaken anders te gaan organiseren en is toen op zoek gegaan naar drie adviseurs. Lea: “Vanuit mijn achtergrond heb ik zowel raakvlakken met alle drie de domeinen maar Wmo zat nagenoeg vol, daar was al genoeg animo voor, en Jeugdwet was echt iets voor mij, ook gezien mijn achtergrond.” Lea is in haar dagelijks leven namelijk onder andere ambulant begeleider van kinderen, jongeren en volwassen waarbij zij ook gezinnen observeert. Daarnaast komt zij in haar rol als wijkverpleegkundige binnen de regio Noord Oost Brabant achter veel voordeuren.“Gerard vond het wat dat betreft een goed idee dat ik me bezig zou gaan houden met Jeugdwet. Dit doe ik echter niet alleen, ik krijg een goede back-up van Victor Amukwaman,plaatsvervangend adviseur. Hij vervangt me als ik een keer niet bij een vergadering aanwezig kan zijn en sluit aan bij netwerkbijeenkomsten. Daarnaast is er regelmatig overleg met de kennisgroep jeugd.”

Op dit moment is Lea, samen met de kennisgroep Jeugd, druk doende met het doorontwikkelen van het netwerk rondom de Jeugdwet. Jammer genoeg heeft dit een tijdje stilgelegen door het coronavirus maar dit wordt geleidelijk aan weer opgepakt. “We hebben twee partners gevonden en we gaan binnenkort contact leggen met diverse instanties. We hebben een schil met vaste mensen om ons heen die helpen en advies geven. Daarnaast vragen we ook mensen om advies als we dat incidenteel nodig hebben. Ook adviesraden in de omgeving raadplegen we natuurlijk, dit najaar gaan we hen weer benaderen. Ook dit heeft helaas even stilgelegen door corona”, vertelt Lea.

De jeugd in z’n algemeen is best een lastige doelgroep waarbij je altijd op zoek moet gaan naar signalen maar Lea, die moeder is van twee tieners, weet wat dat betreft wel wat er speelt. “Ik heb zo mijn bronnen met twee pubers in huis”, lacht ze om te vervolgen: “We hebben best een breed domein; van kinderen in de basisschoolleeftijd tot formeel 18 jaar. Wat ik best lastig vind is de plotselinge ‘knip’; eerst valt een jongere nog onder de Jeugdwet en dan opeens, vanaf zijn 18de levensjaar, onder de Wmo. Er zou wat dat betreft daar veel integraler naar gekeken moeten worden; ook door de gemeente. In veel gevallen overlappen de problemen die mensen hebben namelijk meerdere gebieden. De kracht van de adviesraad sociaal domein zit in de integrale benadering hiervan, we benaderen een vraagstuk vanuit de drie domeinen, Wmo, Jeugd en Participatie, en baseren hier ons advies op.Wat ons betreft zou het vraagstuk wat betreft de toegang tot de zorg anders ingericht moeten worden waarbij ik samen met de kennisgroep jeugd de plaats die de doelgroep jeugd hierin krijgt natuurlijk kritisch zal blijven volgen.”

Wat Lea ook belangrijk vindt is preventie. Dat is in het zorglandschap helaas een ondergeschoven kindje, niet alleen in Bernheze maar dit is een landelijke trend. “Terwijl preventie ontzettend belangrijk is, dit moeten we echt op de agenda krijgen. Gelukkig zien al veel instanties het belang hiervan in”, zegt Lea.
Voor de duidelijkheid: individuele casussen behandelt de Adviesraad Sociaal Domein niet. Zij richt zich op de gemeenschappelijke deler. Lea: “Mensen moeten ons, vind ik, soms nog echt leren kennen, weten dat wij er zijn. Dat stukje bekendheid is belangrijk. Voorheen werkten we veel op de achtergrond, maar we willen ons nu ook vaker laten zien.”

Heb je een vraag, ervaring of idee die je wilt delen met de Adviesraad Sociaal Domein? Mail dan naar info@asd-bernheze.nl, neem contact op met Rosita van Berkom via 06-28882435 of benader de Adviesraad per post:

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze
t.a.v. de secretaris
per adres Narcislaan 25
5384 GM Heesch.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30278