Datum plaatsing: 31 juli 2020 - Laatst gewijzigd: 30-07-2020 20:07:18

Plannen PTT locatie in beeld


Plannen PTT locatie in beeld


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Op de huidige KPN-locatie binnen de historische stadsmuren van ’s-Hertogenbosch heeft Boelens de Gruyter het initiatief genomen om over te gaan tot een verdichting van het stadshart met nieuwe woningbouw. Vanwege de omvang van het project betreft het naast een architectonische transformatie ook een stedenbouwkundige opgave. Er is dan ook eerder sprake van het ontwerp van een stuk stad in plaats van een gebouw.

Bedaux de Brouwer Architecten ontwerpt het blok aan de zuidzijde en is tevens coördinerend architect. Naast het ontwerp van het Zuidblok voeren we, zodoende ook de supervisie over de ontwerpen van de overige delen van het plan, waaronder de transformatie van het bestaande KPN-kantoor, en de ontwikkeling van het Noordblok. Respectievelijk uitgevoerd door De Twee Snoeken architecten en Hilberink Bosch Architecten.

De locatie is gelegen op een voormalig binnengebied nabij de Zuidwal, ten zuiden van het centrum. In de jaren 30 heeft hier een stedenbouwkundige schaalvergroting plaatsgevonden en is er ingezet op grootschalige bouwvolumes voor onder andere telecommunicatie en de ICT-dienst voor KPN en Rijkswaterstaat. De huidige opgave kent als uitdaging de grote schaalsprongen en vele contrasterende gezichten van dit gebied te transformeren tot een voltallig stuk stad. Het uitgangspunt voor het helen van dit typisch stuk Den Bosch is het introduceren van een 21ste eeuwse look en feel.

Het Zuidblok grenst aan drie werelden met ieder een eigen karakter. Dit drietal gebieden presenteert een gemeenschappelijk stedenbouwkundig vertrekpunt, waarbij de bebouwing in de vorm van de straatwand begeleidend is voor de onbebouwde ruimte. Doordat het project op bepaalde plekken omgeven wordt door vanuit hedendaags perspectief gezien ongenoeglijke architectuur is het zaak door middel van de stedenbouwkundige structuur kwaliteit toe te voegen waardoor een nieuw hoogwaardig woongenot wordt gerealiseerd.

Het glas-in-lood en de beeldengroep boven de huidige ingang van het KPN-gebouw blijven behouden.

Plannen PTT locatie in beeld
Plannen PTT locatie in beeld
Plannen PTT locatie in beeld
Plannen PTT locatie in beeld
Plannen PTT locatie in beeld


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32116