Datum plaatsing: 11 augustus 2020

Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater


Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater


's-Hertogenbosch (Regionaal): De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Nu ook hoofdwaterlopen dreigen droog te vallen, is het van groot belang extra zuinig om te gaan met het nog beschikbare water om dit zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekken we (de uitbreiding op) het verbod weer in.

Wijzigingen per 11 augustus
Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart
We stellen beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten
Er mag maximaal 20m3 per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken
De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 - 17 88 000(opent in nieuw venster).
Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.

Gebieden
Het verbod blijft van kracht voor de gebieden:
District Raam. Met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
District Beneden Aa
District Boven Aa. Met uitzondering van de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12407