Datum plaatsing: 16 november 2020 - Laatst gewijzigd: 16-11-2020 14:10:07

Voorlopig nog rust op het Meester Gielenplein


Voorlopig nog rust op het Meester Gielenplein


Berghem (Oss): Een maandje geleden leek het er nog op of de beoogde nieuwbouw al uit de grond gestampt zou gaan worden. Er kwam grof geschut aan te pas, er werd gegraven alsof er een megazwemparadijs op het Bergse Veld, bij het Meester Gielenplein, moest worden gecreëerd. Maar de zandbergen zijn allang weer verdwenen en de kuilen gedicht. De rust is wedergekeerd op het verlaten terrein achter de Berchplaets. Het gaat nog wel even duren voordat de bouw van het appartementencomplex start, maar achter de schermen is het alles behalve stil.

door Mark van der Donk

Het leek wel een maanlandschap. De normaal gesproken zo uitgestorven vlakte, waarop slechts enkele momenten in het jaar leven in de brouwerij is, ging flink op de schop. Het ging niet om de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Of ja, eigenlijk toch wel. Het ging om voor-voorbereidingen. Op negen plekken werd door archeologen, met zogenaamde ‘proefsleuven’, gezocht naar mogelijke sporen uit het verleden. Een oude waterput kwam men onder meer tegen. Maar zo snel als de kraters op het terrein verschenen, waren ze ook weer verdwenen. En ook de bestrating van de parkeerplaatsen aan de kant van de Berchplaets was binnen no-time vakkundig gelegd.

Aangepast
Het is weer als vanouds een oase van rust achter de Berchplaets. Achter de vergadertafels zit men ondertussen echter zeker niet stil, zo vertelt Anne Zaadnoordijk, die namens de gemeente Oss is aangesteld als projectleider van Centrumplan Berghem. “Het wachten is nu op de herziening van het bestemmingplan. Omdat het bouwplan is aangepast, is ook wijziging daarvan nodig. Om die reden zijn eerder ook bodemonderzoek en recent het archeologisch onderzoek gedaan. Een aangepast bestemmingsplan vormt de basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.”

Dinsdag 10 november heeft het college een belangrijk besluit genomen. Er was een prijsvraag voor aannemers uitgeschreven. Op advies van een beoordelingscommissie werd het ontwerp van Combinatie Muller Wagemakers, genaamd ‘Leven op het Bergse Veld’, gekozen (zie elders i dit blad). In die commissie zaten onder meer twee mensen van de Dorpsraad, iemand van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, een stedenbouwkundige en een expert op het gebied van geluid. Zij kozen voor het ontwerp waarin één gebouw van 3 verdiepingen hoog, aan de kant van de Kapelaan Kitslaarstraat, de blikvanger is. Er komen op de begane grond 12 sociale huurappartementen, die door Mooiland worden verhuurd. Verder worden er op de etages 14 middel dure huur- en 14 koopappartementen gecreëerd.

Voorjaar 2022
Het voorlopige ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt door Combinatie Muller Wagemakers. De inrichting van het plein wordt gedaan door de gemeente. Daarbij betrekken zij omwonenden en belanghebbenden. Met het definitieve ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Als ook het bestemmingsplan is aangepast en alles voorspoedig verloopt, kan in het voorjaar van 2022 gestart worden met de bouw. Het kan dus nog wel even duren voordat er weer bedrijvigheid waar te nemen is op het Meester Gielenplein.
Naaste bewoners en de Bergse gemeenschap zijn in ieder geval blij dat de eerdere plannen, waarbij er nauwelijks ruimte over bleef voor evenementen, van de baan is. De in eerste instantie geplande woningen met tuinen komen er niet, 40 appartementen zullen wél verrijzen. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeergelegenheid en het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse kermis. Binnenkort volgt nog een (fysieke of digitale) informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27971