Datum plaatsing: 16 november 2020

Behoud Lithse Polder


Behoud Lithse Polder


Lith (Oss): Deze week heb je kunnen lezen dat het college Oss kiest voor 13 windmolens in de Lithse en Geffense Polder (artikel in BD). Het college van B & W zegt dat het tijd is voor duidelijkheid (onder druk van het Windcollectief?) en heeft nu een voorstel gemaakt waar de raad op 17 december ja of nee tegen kan zeggen.

De uitslag van onze petitie heeft wel veel maar nog niet genoeg indruk gemaakt op de politiek en het Windcollectief (de initiatiefnemers bestaande uit 80 agrariërs uit de Lithse Polder). Maar het is nog niet te laat. Er wordt pas op 17 december door de raadsleden gestemd over dit voorstel en we doen er alles aan om het tij te keren. Ken je iemand van een politieke partij spreek hem/haar er dan op aan en wijs hen op hun sociale verantwoordelijkheid.
Of ken je iemand van het Windcollectief? Zij zeggen dat ze de leefbaarheid van de polder waarborgen en gaan voor voldoende draagvlak via interactie met de bevolking. Wij als Behoud Lithse Polder en andere actiegroepen zien alleen een interactie tussen gemeente Oss en het Windcollectief (en zeker niet met ons). Ze hebben het alleen goed voor met zichzelf (€€) en niet met de Lithse Polder. Zij hebben het plan om er één grote bouwput van te maken waar iedereen heel veel last van gaat hebben en waardoor de natuur onherstelbaar vernietigd wordt. Het uiteindelijke resultaat is een enorme kapitaalvernietiging die betaald wordt door subsidiegeld, dus door ons allemaal. Ook gaan we (en onze kinderen) over ca. 15 jaar opgezadeld worden met de ontmanteling van deze windturbines. Die zijn dan niet meer rendabel en wat moet er gebeuren met de restgevolgen: honderden m3 beton / staal, niet recyclebare rotorbladen, de gehele infrastructuur etc.?
Ken je dus iemand die zich aangesloten heeft bij het Windcollectief, spreek hem/haar dan aan op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de gezondheid en het woongenot van alle dorpsbewoners.
Daarnaast gaan we in de komende weken weer een aantal acties opzetten en daar kunnen we hulp bij gebruiken. Wil je ons helpen of financieel steunen stuur ons dan een appje (Hanneke van den Berg 06-23336078 / Paul Oortman 06-51874833) of een mailtje (koenenhanneke@hotmail.com / paul@oortman.nl ). Alvast bedankt.

Actiecomité Behoud de Lithse Polder

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14186