Datum plaatsing: 17 november 2020 - Laatst gewijzigd: 16-11-2020 14:43:20

A59 Oost: Het schoonste stukje snelweg van Nederland!


A59 Oost: Het schoonste stukje snelweg van Nederland!


Nuland ('s Hertogenbosch): Vanaf januari 2021 komt het onderhoud van de Rijksweg A59-Oost, en dan specifiek het stuk van de aansluiting bij Rosmalen op de A2 tot en met Nuland-Vinkel-Geffen, weer volledig in handen van Rijkswaterstaat. Vijftien jaar terug, werd dit stuk nieuwe rijksweg aangelegd, door het consortium Poort van den Bosch, dat de aanbesteding van de aanleg en het daarbij behorende onderhoud gewonnen had. Dit was een Publiek- Private Samenwerkingsovereenkomst (PPS constructie) met een vooraf opgelegd minutieus strak onderhoudsplan voor onderhoud.

door Jan van Ravenstein

Het ziet er zo mooi en schoon uit dat het iedere passant, met een enigszins opmerkzame blik, wel op moet vallen. Terwijl de betonnen geluidswanden in zowat geheel Nederland vol staan met opvallende gekleurde graffiti kreten- en tekeningen en de bermen vol liggen met blikjes en andere rommel staat er op het privaatstuk Rijksweg A59- Oost nog niet één ongewild streepje graffiti op de geluidswand. Maar ook geen onkruid, geen blikjes en zeker geen zwerfafval. Niets van dat alles. Schoon was het credo. De vijftien jaren zijn om en vanaf januari 2021 komt, volgens afspraak, het onderhoud van de Rijksweg A59-Oost, weer volledig in handen van Rijkswaterstaat.

RW A59-Oost
Om de gesprekken met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Uitvoeringsorgaan Rijkswaterstaat en Gemeente ’s-Hertogenbosch aan te gaan, is er vanuit de wijk- en dorpsraden van Molenhoek, Maliskamp, Sparrenburg, Kruisstraat, Nuland en Vinkel de Werkgroep RW A59-Oost opgericht. Voor deze werkgroep is dit het moment om middels innovatie de hinder van RW A59-Oost te verminderen, en het leefklimaat te verbeteren, zonder direct meer jaarlijkse kosten.
Ik zit aan tafel met Peter van den Elzen (Wijkraad Molenhoek) en Ton van der Leest (Dorpsraad Vinkel) die beiden zitting hebben in de werkgroep. “Doordat nu het onderhoud van de RW A59-Oost naar Rijkswaterstaat gaat, bestaat ons inziens de gegronde vrees, dat de onderhoudssituatie zal verslechteren. Anderzijds biedt deze overgang wellicht ook kansen om verbeteringen en innovaties uit te voeren op het gebied van duurzaamheid en milieu”, aldus de heren. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dit burgerinitiatief van harte te ondersteunen. “We hebben dit initiatief verzonden naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn in afwachting van de uitnodiging.

Initiatieven met volop kansen
Een van de initiatieven vanuit de werkgroep is dat er fijnstof metingen rond de RW A59-Oost worden gedaan in samenwerking met de HAS ‘s-Hertogenbosch. Als duidelijk is wat het werkelijke niveau van fijnstof is, kunnen door de werkgroep ook maatregelen worden voorgesteld om de situatie te verbeteren. “Inmiddels hebben we een aantal plannen besproken. Voorstellen waar door de werkgroep druk aan wordt gewerkt zijn onder andere vergroening en duurzame energieopwekking (zonnepanelen aanbrengen op of aan de bestaande geluidschermen vanwege de goede ligging naar de zon). Bewoners hebben al te kennen gegeven dat ze hier best in willen deelnemen via een coöperatie. Bovenal dienen de bermen net als nu goed te worden onderhouden. Maar ook het terugdringen van geluidsoverlast en voorkomen van graffiti op de geluidsschermen zijn aandachtspunten”, zegt Peter.

De doelstelling van de werkgroep is als goede buren namens bewoners met beleidsmakers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, uitvoeringsorgaan Rijkswaterstaat en Gemeente te komen tot een pilot, voor een toekomstbestendige Rijksweg A59-Oost.
“Dit is in feite het moment om te handelen. De wensen vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) en gemeenten in Noordoost Brabant, opperen dat er mogelijkheden en kansen zijn bij bestaande infra trajecten voor duurzame energieopwekking in combinatie met vergroening. Als Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met RWS en Gemeente ’s-Hertogenbosch, de door ons voorgestelde maatregelen uitvoeren, is de verwachting dat de negatieve effecten verminderen en een positieve bijdragen geleverd gaat worden aan de huidige klimaatdoelstellingen en leefklimaat”.

Werk aan de winkel
Er is nog best een hoop werk te doen. De heren beseffen dat als geen ander. Maar samen met vertegenwoordigers uit de wijk- en dorpsraden van Molenhoek, Maliskamp, Sparrenburg, Kruisstraat, Nuland en Vinkel zijn Ton en Peter vol van overtuiging dat hun plan moet slagen. Niet alleen het welzijn van de bewoners staat op het spel, ook de kans om te innoveren (ontwikkelen en toepassen) is reuze aanwezig en die kans moet je nu met beide handen aanpakken. “Ons uiteindelijke doel: “Samen met alle belanghebbende een gemeenschappelijk gedragen plan opzetten en uitvoeren voor een toekomstbestendige RW A59-Oost. Puur voor een betere leefbaarheid en gezondheid van de burgers in de omgeving van de rijksweg”. “Met zo’n plan is toch niks mis mee. Het is in feite een plan met alleen winnaars”, is de overtuigende mening van de heren.
Het meest urgent nu is dat we op zeer korte termijn serieus aan tafel komen met het Ministerie over ons burgerinitiatief en dat er gelijktijdig een goede overgangsregeling komt zodat we niet achter de feiten aanlopen, denk hierbij aan voorkoming van vervuilende graffiti op geluidschermen en viaducten, die niet of beperkt verwijderd worden vanaf 1-1-2021.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30289