Datum plaatsing: 16 november 2020

Nieuw centrum in de Groote Wielen in zicht


Nieuw centrum in de Groote Wielen in zicht


Rosmalen ('s Hertogenbosch): De Groote Wielen wordt in een stevig tempo verder ontwikkeld. Deze week besloot het college van burgmeester en wethouders over een voorstel aan de gemeenteraad over de nieuwe woonbuurt ‘Centrum’. In deze buurt komen maximaal 600 woningen. En een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en kleinschalige horeca. In totaal ca. 7.000 m2. Dit winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk. De gemeenteraad besluit in december over het voorstel.

Om te komen tot een nieuwe buurt doorloopt de gemeente verschillende stappen. De stap die deze week is gezet, is dat er nu een voorstel is over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Hierin worden de voorwaarden en uitstraling waaraan de nieuwe plannen moeten voldoen beschreven. Architecten en ontwerpers moeten daar vervolgens rekening mee houden in hun tekeningen en ontwerpen.

Uitgangspunten ontwerp
Wethouder Roy Geers: “We vinden het belangrijk dat het aangrenzende landschap en het verleden van dit gebied een plek krijgen in hoe de buurt eruit komt te zien. Daarnaast is water een leidend thema voor de openbare ruimte. Water moet er beleefbaar worden, en een verkoelende en educatieve functie krijgen. Het winkelcentrum moet een plek worden waar mensen zich op hun gemak voelen. Daarom besteden we veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte. Ook vinden we de verbinding met de omgeving belangrijk. Wandelaars en fietsers kunnen in de toekomst via het centrum, door het park op het dak van de winkels, een rondje om de Groote Wielenplas lopen of fietsen.”

Gevarieerd woningaanbod
Tot 2030 worden 10.500 woningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch gebouwd. Deze woningen in De Groote Wielen dragen daar aan bij. In totaal komen er maximaal 600 woningen bij in deze buurt. Daarvan wordt zo’n 25% sociale huurwoning. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopappartementen.
Wethouder Roy Geers: “Ik ben blij dat we naast de nodige voorzieningen ook veel extra en betaalbare woningen realiseren in het Centrum. Die woningen zijn hard nodig, want veel mensen zijn er naar op zoek. En met een gevarieerd aanbod kunnen we veel woonwensen vervullen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het nieuwe Centrum een aantrekkelijke en mooie buurt wordt die heel goed past in De Groote Wielen.”

Duurzaamheid
“’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit geven we een plek in het ontwerp van de buurt. Bijvoorbeeld in hoe we met water en groen omgaan. Daarnaast worden niet alleen de woningen, maar ok de andere functies gasloos. Er komen er in de buurt geen gasaansluitingen.”

Proces en planning
Naar verwachting stelt de gemeenteraad het plan aan het einde van dit jaar vast. Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen uit te werken en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Eind 2021 kan de bouw van de eerste projecten starten. De planning is er op gericht dat het winkelcentrum in 2023 haar deuren opent en de eerste woningen worden opgeleverd.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12960