Datum plaatsing: 21 november 2020

200e openbare AED in gemeente 's Hertogenbosch


200e openbare AED in gemeente 's Hertogenbosch


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Bijna een jaar geleden kreeg Willy Wartenberg tijdens het sporten met Black Eagles in de Hazelaar in Rosmalen een hartstilstand. Dankzij snelle reanimatie en inzet van een daar aanwezige AED door zijn sportvrienden gaat het nu weer goed met hem. Hij werkt weer 4 dagen per week, 7 uur per dag, en sport ook weer.

De geslaagde reanimatie van Willy was reden voor zijn collega’s bij Van Lanschot Kempen om te onderzoeken of met financiële steun van hun werkgever een AED in een buitenkast in Rosmalen gerealiseerd kan worden. Van Lanschot Kempen heeft hier positief op gereageerd; zij wil graag bijdragen aan een hartveilige gemeente ’s-Hertogenbosch. De Van Lanschot Kempen Foundation heeft daarom een bedrag van Є 1.500 beschikbaar gesteld. De missie van de Foundation is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten voor volgende generaties en een betere wereld. Deze donatie past daar goed bij.
De stichting HartVeilig Den Bosch ijvert voor een dekkend stelsel van beschikbare AED’s én voor een voldoende aantal inzetbare en getrainde burgerhulpverleners. Alweer de 200ste AED in de openbare ruimte is geďnstalleerd. Deze AED hangt aan de woning Bruggen 46 in Rosmalen. Alle 200 AED’s zijn aangemeld bij Hartslagnu. Daardoor zijn ze 24 uur per dag inzetbaar in geval van een hartfalen in de omgeving. Er is nu bijna een dekkend stelsel van AED’s in onze gemeente. Dat wil zeggen dat er steeds in een cirkel met een straal van 400 meter tenminste één AED hangt. Achter de AED die nu wordt geďnstalleerd zit bovenstaand verhaal uit de praktijk. Dat verhaal toont aan hoe belangrijk snel reanimeren met inzet van een AED is bij hartfalen.
Weet ook wat te doen in geval van een hartstilstand. Volg een basis- of herhaalcursus reanimatie en draag bij aan een “hartveilige omgeving”. Door u vervolgens aan te melden als burgerhulpverlener bij het alarmeringssysteem van Hartslagnu, bent u snel oproepbaar voor hulp bij een reanimatie in uw buurt.
In onze gemeente worden door verschillende organisaties cursussen aangeboden. Zij kunnen ook een cursus bij u in de buurt verzorgen. In onze cursus leert u in korte tijd op een levendige en laagdrempelige manier het reanimeren zelfstandig uit te voeren. Veel praktijk, met voldoende theoretische uitleg, zodat u weet wat er gebeurt en wat u doet. Ook krijgt u uitleg en instructie over de inzet van een AED.
Onze doelstelling is om het aantal in reanimatie getrainde mensen dusdanig groot te maken, dat er een dicht netwerk van reanimatiehulpverleners is. Op die manier kan er bij een hartstilstand snel gestart worden met een reanimatie.

Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch: www.reanimerenleren.com
Rode Kruis afdeling Den Bosch: www.rodekruis.nl/den-bosch
Katholieke EHBO-vereniging: www.ehbodenbosch.nl
EHBO-vereniging Nuland Semper Advocandum: www.ehbonuland.nl
EHBO-vereniging Vinkel: tonvanderleest@hetnet.nl

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28694