Datum plaatsing: 12 december 2020

Rode Lijst: tweederde bedreigde zoogdieren in boerenland


Rode Lijst: tweederde bedreigde zoogdieren in boerenland


Lith (Oss): Uit de herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, die op 3 november 2020 is vastgesteld, blijkt dat met name boerenland zoogdieren achteruitgaan. Zeer alarmerend is dat er nu zelfs algemene soorten bedreigd raken. Zo zijn de aantallen van konijn en haas sinds 1950 met 60-70% geslonken. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Carola Schouten (Natuur) ervoor zorgt dat er niet zomaar mag worden gejaagd op hazen en konijnen. Beschermingsmaatregelen zijn nodig en er zijn ook voorbeelden dat deze maatregelen kunnen leiden tot een kentering van het tij.

De otter is hét voorbeeld dat bescherming helpt. Maar positief nieuws is daarnaast te melden over een aantal zeezoogdieren en de wat grotere zoogdieren. De vooruitgang van deze soorten betekent dat de Rode Lijst in totaal korter is geworden: van 44% naar 32% van de beschouwde soorten.

Wat is een Rode Lijst?
De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met planten en dieren: welke soorten zijn bedreigd (of zelfs verdwenen) en welke niet. De Zoogdiervereniging heeft het basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld. Voor het maken van de Rode Lijst wordt zowel gekeken naar de zeldzaamheid nu, als naar de trend in aantal en verspreiding sinds 1950.

Boerenland zoogdieren verdwijnen
Wat opvalt aan de Rode Lijst is dat met name boerenland zoogdieren achteruitgaan. Maar liefst elf van de 16 soorten op de Rode Lijst zijn gebonden aan het agrarisch gebied. Veelzeggend is dat alle soorten die een zwaardere Rode Lijst status hebben gekregen dan op de vorige Rode Lijst 2006 (vastgesteld in 2009) soorten zijn van het boerenland: haas, hermelijn en bunzing. De meest bedreigde soorten eikelmuis, hamster en hazelmuis weten dankzij beschermingsmaatregelen nog net te overleven tussen de monotone akkers. Voor herstel van deze soorten zijn meer inspanningen nodig. Een transitie in het agrarisch gebied is noodzakelijk.

Algemene soorten raken bedreigd
Zeer alarmerend is dat er nu ‘algemene’ soorten bedreigd raken. Zo zijn konijn en haas sinds 1950 maar liefst 60-70% in aantal geslonken. Recenter gaat het ook met algemene soorten als egel en eekhoorn niet goed. Zo blijkt dat de egel en de eekhoorn in verspreiding met 50% respectievelijk 34% achteruit zijn gegaan in de laatste tien jaar.

Zullen onze kinderen deze soorten in de toekomst alleen nog kennen uit prentenboeken? De Rode Lijst Zoogdieren onderstreept daarmee de noodzaak om te streven naar een goede Basiskwaliteit Natuur: algemene soorten moeten algemeen blijven.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27591