Datum plaatsing: 07 december 2020

'Grote bouwput waar iedereen last van gaat hebben'


'Grote bouwput waar iedereen last van gaat hebben'


Lith (Oss): Het college van B&W van Oss adviseert in een raadsinformatiebrief de gemeenteraad de Osse bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie Noord Oost Brabant (RES NOB) in te vullen met vooral windenergie die opgewekt moet gaan worden in de Lithse en Geffense Polder (het Osse deel van de Duurzame Polder).

Het college kiest voor concentratie van energie-opwekking met voornamelijk windmolens (13) in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente. Dit betekent dat niet zal worden meegewerkt aan het initiatief voor een windpark op Stijbeemden noch aan initiatieven voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder of elders. Gestreefd wordt naar vergunbaarheid voor 2025 en realisatie voor 2030.

Petitie
Vereniging Behoud Lithse Polder hield een petitie. "De uitslag van de petitie heeft wel veel maar nog niet genoeg indruk gemaakt op de politiek en het Windcollectief Oss-Den Bosch. Het windcollectief zijn de initiatiefnemers bestaande uit 80 agrarirs uit de Lithse Polder. Zij zeggen dat ze de leefbaarheid van de polder waarborgen en gaan voor voldoende draagvlak via interactie met de bevolking. Wij, als Behoud Lithse Polder, en andere actiegroepen zien alleen een interactie tussen gemeente Oss en het Windcollectief, en zeker niet met ons. Ze hebben het alleen goed voor met zichzelf en niet met de Lithse Polder. Zij hebben het plan om er n grote bouwput van te maken waar iedereen heel veel last van gaat hebben en waardoor de natuur onherstelbaar vernietigd wordt. Het uiteindelijke resultaat is een enorme kapitaalvernietiging die betaald wordt door subsidiegeld. Ook gaan we en onze kinderen over ca. 15 jaar opgezadeld worden met de ontmanteling van deze windturbines. Die zijn dan niet meer rendabel en wat moet er gebeuren met de restgevolgen?"

'Forse hinder'
De vereniging blijft hoop houden. "Er wordt pas op 17 december door de raadsleden gestemd over dit voorstel en we doen er alles aan om het tij te keren. Ook de bewoners in de gemeente Oss, met name in de wijken Ruwaard, Ussen, Krinkelhoek en Oss-Noord zullen forse hinder gaan ondervinden van deze windmolens. Het laagfrequent geluid (niet hoorbaar) heeft een zeer grote reikwijdte tot ca. 10 km afstand en is dus voor een grote groep inwoners schadelijk. In de plannen van het Windcollectief is te zien dat er mogelijk windmolens geplaatst gaan worden op 1 kilometer afstand van de (nog te bouwen) nieuwe wijk in Oss. Aangezien we vanuit onze actiegroep vermoeden dat de Ossenaren nog niet geheel beseffen wat hen boven het hoofd hangt, willen we ze wijzen op onze argumenten om tegen deze plannen te stemmen."

Meer info op www.behoudlithsepolder.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15294