Datum plaatsing: 08 december 2020

Voortgang Meanderende Maas


Voortgang Meanderende Maas


Lith (Meierijstad): Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Daarin werken wij de maatregelen uit het voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen, verder uit. Eind oktober heeft de stuurgroep een aantal besluiten genomen. Over de stand van zaken informeren wij u via de nieuwsartikelen op onze website met daarin een link naar de interactieve kaart.

Afgelopen half jaar is naar een groot aantal maatregelen uit het voorkeursalternatief verder onderzoek gedaan, ontworpen en gerekend. Te weten maatregelen aan de rivier en uiterwaarden en twee delen van de dijk, Ravenstein en Macharen-Oijen. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de betrokken organisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en leden klankbord.

WERK AAN ONTWERP DIJK
In de afgelopen tijd is er is veel voorwerk gedaan om het ontwerp van de dijk te kunnen maken. Op dit moment werken wij aan het ontwerp van de dijk. In deze fase van het project is er ook weer een grote betrokkenheid van direct belanghebbenden en de omgeving en krijgen wij waardevolle inbreng.
Op dit moment werken wij aan het daadwerkelijke ontwerp van de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith. Er is in de afgelopen tijd veel voorwerk gedaan om het ontwerp te kunnen maken. Denk aan gedetailleerde bodemonderzoeken om precies te weten hoe de (onder)grond van de dijk is opgebouwd en hoe dik de kleilaag is. Die dikte is bepalend voor het risico op piping, het onder de dijk doorstromen van water bij hoogwater.
Voor de dijk bij Ravenstein en de dijk Macharen–Oijen zijn er extra bijeenkomsten met belanghebbenden geweest. Met hen hebben wij varianten besproken binnen de grenzen van het voorkeursalternatief.

Verfijnen
Alle voorbereidingen zijn noodzakelijk om het ontwerp voor de hele dijk te kunnen verfijnen qua hoogte, omvang en keuzes en afmetingen voor het tegengaan van piping. Bij dit laatste maken we ook gebruik van de resultaten van een innovatief onderzoek. Dit is een nieuwe rekenmethode om de maatregelen tegen piping beter te kunnen bepalen. Voor bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk organiseren wij in januari/februari 2021 dijktafels en informatiebijeenkomsten over het voorlopig ontwerp voor de dijk.

DIJK MACHAREN-KASTEEL OIJEN – WANDELPAD
Op de nieuwe berm aan de zijde van de rivier komt een wandelpad. We voldoen hiermee aan de wens van de bewoners dat er voor hen en recreanten een wandelpad blijft (zie visualisatie hierboven). Bij de Bierbrouwerij maken we een opgang, zodat zij hun ‘aanloop’ kunnen behouden. Om het oorspronkelijke verloop van de dijk zichtbaar te houden en om de snelheid van de auto’s enigszins te beperken, handhaven we de lichte bocht in de weg.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27685