Datum plaatsing: 31 december 2020

Verborgen talenten in ‘het Geffense plaatje’


Verborgen talenten in ‘het Geffense plaatje’


Geffen (Oss): Het idee voor de nieuwe website Geffen.nl is zo’n 4 jaar ge-leden tijdens het samenstellen van de Voorzieningenkaart ont-staan. Maar het uiteindelijke idee borrelde al veel langer bij de vijf initiatiefnemers. “Een soort van activiteitenka-lender waar verenigingen, of wie dan ook, onder andere hun activiteiten konden tonen. Dit alles in combinatie met infor-matie over verenigingen, bedrijven en activiteiten in Gef-fen”, aldus Astrid Eikenaar, lid van de werkgroep. De site is een succes. Het bezoekersaantal groeit met de maand. “Qua aanleveringen van activiteiten is het nu, in de corona perio-de, even iets rustiger. Maar met ons nieuwe thema, Het Gef-fense Plaatje’ scoren we weer op een ander vlak”, zegt As-trid.

door Jan van Ravenstein

Eenmaal per twee maanden komt de werkgroep (Hugo van der Zan-de, Christel Hendrikx, Andre Schuurmans, Astrid Eikenaar en Bram van Ravenstein) bij elkaar om de lopende zaken te evalu-eren en nieuwe ideeën te creëren en uit te voeren. De site bestaat inmiddels uit diverse uiteenlopende onderdelen met puur Geffense info. Allemaal met in feite maar een doel: “In-formatie delen met elkaar”. Informatie van Geffense bedrijven tot aan alle verenigingen die er zijn. Maar ook linkjes naar De Dorspsraad, MC de Koppellinck, Torenklanken, Geffen Zorgt en de prachtige wandel- en fietsroutes zijn te vinden op de site.

Het Geffense Plaatje
De doelstelling van de site is duidelijk. Het creëren van een plaats waar je zowel informatie kwijt kunt maar ook kan vin-den. “De kunst is om actueel te blijven. Aan creativiteit ontbreekt het niet in de werkgroep, ze bruisen van energie. Astrid: “Het klinkt misschien een beetje onwaarschijnlijk, maar ook bij ons heeft corona een beetje roet in het eten ge-gooid. Zoals gezegd, veel activiteiten gaan niet door en de meeste verenigingen zitten op slot. En toch moet je als orga-nisatie proberen, om in de kijker te blijven, met nieuws te komen. De activiteitenkalender o.a. maar wij als werkgroep zien de overige bezigheden als een soort van uitdaging. Het Geffense Plaatje is, gezien de vele complimenteuze reacties, een soort van schot in de roos.

Geffens talent
Het idee was er al langer. Gebruik maken van het ‘Geffens Ta-lent’ wat, naar onze bescheiden mening, volop in het dorp aanwezig is. Bijzonder veel mensen zijn hobbymatig bezig met fotografie en vanuit die optiek is het idee in feite ont-staan. Bedenk een thema in en rondom ‘Geffen’ en vraag de Geffense fotograaf om een uniek plaatje daarvan. Hoe simpel en doeltreffend wil je het hebben”, aldus een lachende As-trid. De inzendingen en de positieve reacties zijn niet al-leen geweldig maar ook verrassend te noemen. “Dit hadden wij niet verwacht. Tijdens het brainstormen dachten wij voorzich-tig aan vijf of misschien wel tien deelnemers. Inmiddels zit-ten we al op maar liefst vijfentwintig inzenders. Vanuit die gedachte hebben we er in eerste instantie zeven afleveringen van gemaakt. Daarna zouden we wel verder kijken of er een vervolg zou komen. Ik kan je namens de groep vertellen dat het vervolg er zeker gaat komen”, zegt Astrid met enige trots.

Spelregels
De spelregels zijn eenvoudig: “Je moet woonachtig in Geffen zijn en de foto moet ook in Geffen gemaakt zijn’. Een drie- koppige jury doet de maandelijkse beoordeling en van daaruit komt er een winnaar. Over de zeven thema’s wordt vervolgens een totaal winnaar gekozen”.
Het Geffense Plaatje. Iedereen mag deelnemen, hoe meer hoe liever. De meest prachtige foto’s staan intussen op de site. Neem maar eens een ‘foto kijkje’ op de site en je gaat gega-randeerd overstag.

Platform
“De Dorpsraad heeft ons toen, en nu nog steeds, op een gewel-dige manier van steun voorzien. Heel mooi is het feit dat, in de periode dat we nu actief zijn, we duidelijk hebben gemerkt dat er zowel bij de jongeren als ouderen behoefte was aan een online omgeving waar alle belangrijke informatie te vinden is. Gelukkig is die, dankzij de grote diversiteit en rubriek-jes, actualiteit volop aanwezig. Maar dat kunnen we echt niet alleen”, aldus Astrid. Vandaar dat Geffen.nl samenwerkt met veel Geffense verenigingen, zoals; Nooit Gedacht, de KPJ, Scouting, Geffen Zorgt, T.V. de Vlijmd, de Heemkunde, Kom d’r In, Goed Gevoel Geffen en vele anderen.

Stuurgroep
Onder de noemer “Vitale Verenigingen” is er een stuurgroep gevormd die actief bijdraagt aan het verbinden tussen de ver-schillende verenigingen in Geffen om van daaruit initiatieven te nemen. Astrid: “Samen met hun creëren we een platvorm voor verenigingen om zaken met elkaar te regelen. Het is slechts één onderdeel van de inmiddels vele bezigheden die Geffen.nl kent”. Ook het sociale aspect is aanwezig met daarnaast de digitale Torenklanken, alle gegevens/informatie van MC De Koppellinck, Geffen Zorgt, bewustwording, sport, cultuur, de Kerk en informatie over en van Geffen via de site van de Dorpsraad komen aan de orde. Met recht mag worden geconclu-deerd dat Geffen.nl een ‘complete site’, is.
“O ja… Niet vergeten even te kijken naar Het Geffense Plaatje. Echt de moeite waard”, roept Astrid ons nog even na. www.geffen.nl





Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28718