Datum plaatsing: 01 februari 2021

Geld BAG-regeling ondanks corona goed besteed


Geld BAG-regeling ondanks corona goed besteed


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Twaalf mannen en vrouwen buigen zich met regelmaat over de aanvragen die bij hen als Bewoners Advies Groep Rosmalen binnenkomen van initiatiefnemers die willen bijdragen aan de leefbaarheid in buurten wijken en dorpen. Of die initiatieven voldoen aan de uitgangspunten die het college van B en W hebben opgesteld wordt door de Adviesgroep beoordeeld aan de hand van criteria die daarbij van toepassing zijn.

Door Herman van Dinther

In totaal is voor de gehele gemeente een bedrag van bijna zeven ton beschikbaar waarvan ongeveer € 96,000 voor Rosmalen Noord en Zuid. De Groote Wielen en Hintham hebben eigen adviesgroepen, net als Nuland, Vinkel en meerdere wijken in Den Bosch.
Waar bij de instelling van dit fonds sprake was van Bewoners Initiatiefgelden, de BIG-gelden, is dit een paar jaar geleden omgezet naar budget voor de Bewoners Advies Groep. Daarbij zijn de afzonderlijk opererende commissies Rosmalen Noord en Rosmalen Zuid samengevoegd tot één Adviesgroep. Hans de Wit was voorzitter van Rosmalen Noord en is dat nu van de gecombineerde Adviesgroep.

Gemeenschapsgeld
“We nemen ons werk heel serieus want we beschikken toch over gemeenschapsgeld dat verantwoord moet worden besteed. Voordat we de aanvragen in de groep behandelen neem ik regelmatig contact op met de aanvrager om toelichting te vragen en zo beter op de hoogte te raken van de impact die een initiatief op de bewoners van de wijk of buurt heeft. Het moet de leefbaarheid voor zoveel mogelijk inwoners ten goede komen en daar letten we als adviesgroep heel goed op. De regels zijn overigens ook wel wat aangescherpt, zo zijn posten als eten en drinken bij activiteiten geschrapt en ondersteunen we ook geen ‘goede-doelen-activiteiten’ omdat daar andere kanalen voor zijn.
Het coronavirus was in 2020 natuurlijk fnuikend voor heel wat activiteiten die op de kalender stonden. Er was amper of geen ruimte voor sociale evenementen en buurtfeesten zijn er ook niet geweest. Wij hopen en verwachten dat er in de loop van 2021 weer wat mogelijkheden komen om een aantal activiteiten, misschien in afgeslankte vorm, alsnog uit te voeren.”

Heel diverse projecten
“Het is overigens niet zo dat we het budget voor 2020 niet of niet nuttig hebben aangewend. We krijgen jaarlijks tientallen aanvragen binnen ook voor dingen die los van coronamaatregelen gerealiseerd kunnen worden. We hadden wel meer mogelijkheden om bepaalde nieuwe aanvragen iets soepeler tegemoet te treden, dat wil zeggen meer geld beschikbaar te stellen voor grotere aanvragen. Zo hebben we ROS-Radio goed kunnen ondersteunen om noodzakelijke vervanging van apparatuur mogelijk te maken. Waar we ook met enthousiasme aan hebben meegewerkt is de aanschaf van fijnstofmeters voor de wijk Sparrenburg waardoor rond de snelwegen kan worden gemeten hoe gezond de wijk is. Ook heel zinvol vinden we de bijdrage die we hebben kunnen geven om digi-borden aan te schaffen door Bij Bomans in de wijk Molenhoek. De hoognodige opknapbeurt van het speelveldje bij de Geenbergenstraat is ook dankzij het BAG-geld gerealiseerd. Een belangrijke stap die we vorig jaar hebben gezet is de bundeling van de aanvragen voor Carnavalsactiviteiten. Dat was in het verleden enorm versnipperd mede doordat er toen nog bij Noord en Zuid aanvragen werden ingediend. Het bedrag dat beschikbaar is voor Carnavalsactiviteiten is nu profijtelijk voor méér initiatieven.”

Maatschappelijk betrokken
“Wat we als BAG-groep ook toejuichen is wanneer door organisatoren samenwerking wordt gezocht waardoor activiteiten kunnen worden versterkt. Een voorbeeld daarvan is de Kunstbeurs die afgelopen jaar in een andere vorm gegoten moest worden. Dankzij de medewerking van de winkeliers konden kunstenaars hun werk exposeren in de etalages en dat was uiteraard heel positief.
De leden van de BAG-groep zijn vertegenwoordigers van de vijf Rosmalense buurten en worden benoemd door B en W. Je moet als lid natuurlijk wel weten wat er in je woonomgeving leeft om een zinvolle en maatschappelijk betrokken bijdrage te leveren. En je moet je bewust zijn van de waarde van gemeenschapsgeld zoals ik al zei. Als je bijna een ton te besteden hebt praat je toch niet over kleingeld.”

De Bewoners Advies Groep bestaat op dit moment uit de dames Loeffen, Lubbelinkhof, Van Ooijen, Van Zandvoort, Van Rossum, Van den Brink en de heren Vn Gerven, Van Beekveld, Van der Steen, Van der Bruggen, Kok en voorzitter De Wit. Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het wijk-, buurt- en dorpsbudget, vind je op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch.


Foto: Hans de Wit informeert regelmatig naar de achtergrond van geplande activiteiten waar BAG-geld voor wordt gevraagd.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28584