Datum plaatsing: 18 februari 2021

Nieuwe drempelstenen


Nieuwe drempelstenen


Lith (Oss): Vorig jaar is de Stichting Wandelpaden Lith e.o. opgericht. De stichting bestaat uit Noud Bongers (voorzitter) Barbara van Tuijl (secretaris) en de leden Sjan Eikelenboom. Frans Heeren en Gerard Cornelisen. De stichting zet zich in voor behoud en uitbreiding van de paden in de kernen Maren-Kessel, Lith en Lithoijen.

Diverse van deze paden spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke karakteristiek van hun omgeving van onze maasdorpen. In 1997 zijn alle paden binnen de oorspronkelijke dorpsstructuur geïnventariseerd en daar zijn vele bijzondere paden uit naar voren gekomen. Bij de selectie van deze paden is een onderscheid te maken tussen: kerkpaden, woonpaden en overige paden. Met name de woonpaden spelen een belangrijke rol in de stedenbouwkundige structuur van de Lithse omgeving. De oude bebouwing is op deze paden gericht en ze bepalen de hoofdlijnen van de daaraan gelegen buurten. Afgelopen jaren zijn al vele paden opgekapt. Op de wensenlijst van de Stichting staan nog meer dan 30 paden c.q. knooppunten die nog aangepakt moeten gaan worden. Daarbij streeft onze stichting erna om zoveel mogelijk paden met elkaar te verbinden zodat er kleine en grote “achtjes” ontstaan waar naar hartenlust over gewandeld kan worden.
Dit alles kan echt niet in enkele jaren maar zal zeker tientallen jaren gaan duren. Wensen goed vastleggen in beleid van gemeente Oss en met werk werk maken, daar zal de stichting zich komende jaren op gaan concentreren. Ook wordt de mogelijkheden onderzocht om als stichting bij derden gelden te genereren via subsidies en fondsen.
Een grote actuele wens is de aanleg van het fiets wandelpad langs de N625 tussen de Lithoijense jachthaven en de betoncentrale bij van Oort. Dit pad maakt het mogelijk dat bewoners en toeristen de Maas vanaf de Jachthaven Lithoijen kunnen blijven volgen tot aan het bestaande pad langs de stuw en andersom natuurlijk. Hier wordt momenteel achter de schermen hard aan gewerkt samen met de gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant.
Maar het opknappen van de bestaande paden gaat natuurlijk ook gewoon door. Zo is onlangs de laatste hand gelegd aan de nieuwe drempelstenen bij het Gemeintje en de Dam in Lithoijen. Zie bijgaande foto’s. Met deze drempelstenen worden de namen van de paden vastgelegd en worden de paden beter zichtbaar vanaf de doorgaande wegen. Met Erfgoed Brabant en de Zuiderwaterlinie is de stichting doende met het opstarten van een nieuw prachtig project. Meer daarover in het tweede helft van 2021.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27249