Datum plaatsing: 25 februari 2021

Voedselbos D'Ekkers krijgt vorm


Voedselbos D'Ekkers krijgt vorm


Berlicum (Sint-Michielsgestel): De vrijwilligers van Voedselbos D’Ekkers zijn afgelopen jaar zeer actief geweest. Begin dit jaar ging het bos officieel van start en er is sindsdien heel wat gebeurd. Een overzicht.

In januari krijgt de Stichting grond in bruikleen voor het voedselbos. De maand daarna worden 700 wilgentakken verzaagd. Deze gaan dienst doen als piketpaaltjes voor de uit te zetten plantcirkels. Op 12 februari is de officiële start van voedselbos d’Ekkers. De weken erna worden de plantcirkels uitgezet en het haagstruweel (730 bomen en struiken) geplant.
In maart en april is gestart met inzaaien en inharken. De plantcirkels worden ingezaaid met groenbemesters en bloemen met penwortels. De toekomstige paden worden ingezaaid met gras/klavermengsels. Alles wat groeit en bloeit, ook het onkruid, laten de vrijwilligers gewoon doorgroeien. In april doet ook de droogte zijn intrede.
Doordat de droogte in mei aanhoudt, komt het ingezaaide zaad slecht op en behoorlijk wat struiken hebben moeite om te overleven. In juni gaat het weer regenen en direct komt er van alles op. Door de werkgroep flora/fauna worden 65 planten geteld, waarvan meer dan de helft niet ingezaaid. Ook deze ‘wilde’ planten zijn belangrijk om de bodem te herstellen. Daarnaast komen her en der rogge en haver op. Gewassen die in een ver verleden overal op de Westakkers geteeld werden.

In juli wordt een elektrische bosmaaier aangeschaft. In de plantcirkels bloeit inmiddels van alles. Ook planten met een enorme aantrekkingskracht op hommels, bijen en vlinders. Deze kunnen terecht in de twee insectenhotels die inmiddels gebouwd zijn.
In augustus wordt door de werkgroep educatie een “wildplukmiddag” georganiseerd. Meerdere wilde planten, bladeren en wortels die er nu al groeien, blijken eetbaar te zijn. Deze maand wordt ook het eerste deel van de watervoorziening geregeld.
In september worden bodemanalyses uitgevoerd. De grond is zeer fosfaatrijk, erg zuur en ook zitten er metalen in. We gaan ons best doen om het evenwicht op een zo natuurlijk mogelijke manier te herstellen. Er worden 105 plantgaten gegraven voor de noten- en fruitbomen.
In oktober zijn de palen, waar straks de bomen aan worden bevestigd, in de plantgaten geplaatst. In twee plantdagen worden die maand 107 bomen geplant. Na een jaar voorbereiding is dit een belangrijke mijlpaal. Deze bomen vormen de basis voor een goed functionerend voedselbos. Op een derde plantdag in november worden 160 stuks haagstruweel geplant ter vervanging van het gesneuvelde haagstruweel. In de laatste maand van het jaar wordt de wateropvangcapaciteit uitgebreid.

Er is het afgelopen jaar heel hard gewerkt door veel mensen. Dat is niet altijd goed te zien geweest in het veld zelf, waardoor het gebeurde dat passanten vroegen waar het voedselbos nu eigenlijk was terwijl ze er middenin stonden! Nu echter de eerste bomen met boompalen zijn geplant, beginnen de contouren al duidelijker te worden. Op het land alleen al is meer dan 1.000 uren gewerkt.
Natuurlijk is het Voedselbos na een jaar nog lang niet klaar. Op de agenda van 2021 staat o.a. het creëren van een ontmoetingsplaats en de bouw van een overkapping voor wateropvang.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30558