Datum plaatsing: 08 maart 2021

Mooiland maakt wooncomplex de Hooghe Clock comfortabeler en energiezuiniger


Mooiland maakt wooncomplex de Hooghe Clock comfortabeler en energiezuiniger


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Mooiland gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan wooncomplex de Hooghe Clock, aan de Klokkenlaan 85 in s-Hertogenbosch. Na een intensieve selectieprocedure is Dura Vermeer Bouw Heyma gekozen als aannemer. De woningen van de Hooghe Clock worden comfortabeler en energiezuiniger. De uitvoering van de werkzaamheden start op zijn vroegst in het najaar van 2022.

Basiskwaliteit
Mooiland vindt het belangrijk dat bewoners prettig en comfortabel wonen. Daarom zijn onderhoudswerkzaamheden nodig aan het wooncomplex de Hooghe Clock. Met name de woningen in het middengedeelte van het wooncomplex, waar mensen zelfstandig wonen, voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Installaties zijn bijvoorbeeld verouderd en werken niet meer optimaal.

Wensen van bewoners zijn belangrijk
Het jaar 2021 staat vooral in het teken van kennismakingen met bewoners, gebruikers en andere stakeholders. De wensen van bewoners worden verzameld en de plannen verder uitgewerkt.

Duurzaamheid
Mooiland en Dura Vermeer bekijken daarom welke werkzaamheden nodig zijn om de door Mooiland gewenste basiskwaliteit en duurzaamheidsambitie te realiseren. Ook de prestatieafspraken met de gemeente en het daaraan gekoppelde duurzaamheidsakkoord worden meegenomen in de plannen. Dat houdt onder andere in dat er energiebesparende maatregelen genomen worden en dat het energielabel verbeterd wordt.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27726