Datum plaatsing: 08 maart 2021

SKPO Novum en Filios Scholengroep onderzoeken fusie


SKPO Novum en Filios Scholengroep onderzoeken fusie


Heesch (Bernheze): Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum en Stichting Filios Scholengroep verkennen de komende periode de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Hiertoe ondertekenden de beide besturen een intentieverklaring. Beide besturen beogen met de samenvoeging het onderwijsaanbod in de regio te versterken. De zes scholen van SKPO Novum zijn gevestigd in de gemeente Bernheze. Filios Scholengroep heeft scholen in de gemeente Oss en Den Bosch en is met drie basisscholen ook in de gemeente Bernheze vertegenwoordigd.

In de eerste helft van 2020 hebben beide besturen een strategisch onderzoek laten verrichten. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de mogelijkheden van samenwerking verder verkend. Daaruit is naar voren gekomen dat een samenvoeging van beide besturen tot één gezamenlijke organisatie steviger in staat is goed onderwijs te verzorgen in deze regio dan de twee organisaties afzonderlijk.

Bij een dergelijke bestuurlijke fusie verandert er weinig voor de leerlingen en hun ouders. De scholen behouden hun kleinschaligheid en blijven zelfstandig. Ook behouden zij hun eigen identiteit en profiel. Op organisatieniveau worden ondersteunende diensten en processen wel samengevoegd, wat leidt tot een toename van efficiëntie. Voor de scholen levert een krachtenbundeling op dat het bestuurskantoor beter in staat is om hen te ondersteunen, onder andere door spreiding van expertise. Diverse aspecten van kwetsbaarheid in beheer en organisatie nemen af waardoor de continuïteit van processen meer is gewaarborgd.

Tot de zomervakantie voeren verschillende commissies een haalbaarheidsonderzoek uit naar een bestuurlijke fusie. Beide besturen vinden het belangrijk dat deze commissies worden gevormd door medewerkers vanuit beide organisaties. Het streven is om in het najaar een besluit te nemen. De besturen worden ondersteund door twee procesbegeleiders vanuit SynTrans met veel ervaring op het gebied van fusies in het onderwijs.

Op de foto:
Archel Kerkhof, bestuurder Filios Scholengroep en Jack Daalmans, bestuurder SKPO Novum


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30769