Datum plaatsing: 16 april 2021

Koninklijke onderscheiding kroon op KW1C loopbaan Cor van Gerven's-Hertogenbosch (Regionaal): Vandaag gaat bestuurslid van het Koning Willem I College de heer Cor van Gerven met pensioen. Op de laatste dag dat hij werkzaam is voor het college, staat hem een grote verrassing te wachten: Cor van Gerven ontvangt vanmiddag uit handen van de burgemeester van Meierijstad de heer Kees van Rooij een Koninklijke onderscheiding. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bijzondere inzet
Cor van Gerven heeft zich op een bevlogen en betrokken wijze ingezet voor het middelbaar beroepsonderwijs in het algemeen en het Koning Willem I College in het bijzonder. Sinds de totstandkoming van het Koning Willem I College, in de startjaren onder de naam MBO College Den Bosch, heeft Van Gerven een aanwijsbaar essentiŽle rol gespeeld in de opbouw, ontwikkeling en realisatie van de organisatie. Eerst als directeur Economie en Handel en vervolgens als lid van het College van Bestuur.

Mede door zijn inzet heeft het Koning Willem I College een uitstekende reputatie opgebouwd. Door het realiseren van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs hebben vele tienduizenden studenten sinds de oprichting van het onderwijs van het Koning Willem I College kunnen genieten. Cor van Gerven heeft een grote bijdrage geleverd aan de beleidsterreinen financiŽn, informatie- en communicatietechnologie, inrichting en huisvesting. Dit naast de medeverantwoordelijkheid voor het algemeen strategische beleid van de organisatie.

Van Gerven heeft, naast zijn taken behorende bij zijn functie, vele vrije uren gestoken in zijn werk, ís-avonds en in de weekenden. In het belang van studenten en medewerkers van het Koning Willem I College.

Lokaal, regionaal en landelijk
De heer Van Gerven was namens het Koning Willem I College gesprekspartner richting de gemeente ís-Hertogenbosch en richting VNO-NCW. Hij was een vaste kracht binnen het bedrijvennetwerk Hermes.

Op provinciaal niveau heeft de heer Cor van Gerven als medeoprichter en voorzitter van het Kennispact MBO Brabant, een hecht samenwerkingsverband van negen MBO scholen in Noord Brabant (met in totaal ruim 80.000 studenten) gerealiseerd. Dit samenwerkingsverband heeft een grote impact op vernieuwing in het onderwijs en sector-overstijgende samenwerking. En Van Gerven heeft onder andere zitting gehad in het overlegorgaan vanuit de Veiligheidsregio tijdens de coronacrisis.

Op landelijk niveau was Van Gerven een vaste kracht binnen de MBO Raad. Hij droeg binnen verschillende commissies en werkgroepen bij aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zo stond hij mede aan de basis van saMBO-ICT, een zelfstandige organisatie van alle mbo-instellingen inzake ICT, en nam als bestuurder deel aan SURF, een samenwerkingsverband van onderwijs- en onderzoeksinstellingen om samen de kansen van ICT-voorzieningen en -innovatie ten volle te benutten.

Grondlegger
Cor van Gerven was de grondlegger van de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard en hij was vanzelfsprekend nauw betrokken in gesprekken met verschillende partijen, zoals architecten en aannemer.
Ook was hij vanaf het begin betrokken bij de gesprekken over de samenwerking met ROC De Leijgraaf.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12834