Datum plaatsing: 26 april 2021 - Laatst gewijzigd: 19-05-2021 14:43:01

25 Koninklijke onderscheidingen in ’s-Hertogenbosch


25 Koninklijke onderscheidingen in ’s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 heeft burgemeester Jack Mikkers vandaag 25 inwoners persoonlijk geďnformeerd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen Koninklijk te onderscheiden. Dat gebeurde - samen met zangeres/cabaretier Elke Vierveijzer - thuis bij de voordeur, bij de nieuw-gedecoreerden. Zij werden ook verrast met een lied, dat werd gezongen door Elke Vierveijzer. De persoonlijke uitreiking van het versiersel vindt - in alle rust - later deze week plaats, ook bij alle gedecoreerden thuis.

In totaal ontvangen acht vrouwen en zeventien mannen uit onze gemeente een Koninklijke onderscheiding: vijf gedecoreerden uit Rosmalen, vijf uit Vinkel (waarvan één echtpaar), één uit Engelen en vijftien uit ’s-Hertogenbosch (waarvan één echtpaar). In totaal zijn 22 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en drie inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Graag informeren we u op hoofdlijnen over de verdiensten van onze gedecoreerden.

1. De heer Gerard Aarts (68 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van het kerkelijk leven en welzijn (net als zijn echtgenote, zie decoratie 10). Hij is sinds 1992 vrijwilliger voor de Heilige Willibrordkerk Maaspoort, onder meer als administrateur, maar ook als koster en lector. Daarnaast is decorandus collectant en acoliet bij de parochie. Sinds 2003 is hij lid van de schoonmaakploeg, coördineert hij de lectoren en de vrijwilligers van de koffiegroep. Sinds de fusie in 2015 is decorandus verantwoordelijk voor de begraafplaatsadministratie. Daarnaast is hij ledenadministrateur geweest van 2000 tot 2018 van de Vereniging "Gouden-Kruisdragers Vierdaagse". Sinds 2003 is decorandus voorzitter van Bridgeclub Magna Charta. En sinds 2013 penningmeester van het district Maasland en Meierij, dat alle bridgeclubs (aangesloten bij NBB) ondersteunt in het district Maasland en Meierij.

2. De heer Pierre Ansems (70 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is bestuurlijk actief geweest op het gebied van wijkbelangen en welzijn. Hij is in 1979 gestart met de wijkbelangen van Maaspoort en was initiator van de vorming van een parochie, een peuterspeelzaal, de oprichting van een gemeenschapshuis en de vorming van een wijkraad. Van 2000 tot en met 2009 was hij penningmeester van de stichting Accommodatie Beleid. Van 1988 tot en met 2009 was decorandus voorzitter van sociaal-cultureel centrum De Schans.
Daarnaast was hij van 2011 tot en met 2014 adviseur voor de businessclub '50+ talent voor business' en van 2014 tot en met 2019 bestuurlijk actief voor het KWF, afdeling 's-Hertogenbosch in de functie van voorzitter en penningmeester. Tenslotte was decorandus van 1981 tot en met 1991 vicevoorzitter van de VVD, afdeling ’s-Hertogenbosch

3. De heer Henk Becks (72 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van welzijn. Hij is sinds 2002 vrijwilliger bij de Bewonersvereniging Meanderflat. Hij is daar voorzitter geweest (2002-2010) en secretaris (2010-2016). Sinds eind 2019 is hij actief als secretaris en ad-interim penningmeester van de VvE Meanderflat. Sinds 2005 is decoranus ook actief als wijkbewoner, die zowel initieert als deelneemt aan de wijkactiviteiten. Hij is lid van wijktafel West en daarnaast lid van de bewonersinitiatiefgroep. Sinds 2008 is hij vrijwillig actief bij Geniemuseum te Vught als medebeheerder en gastheer van het Veteranencafé. Decorandus is sinds 2008 actief betrokken bij de Vereniging van Oud Pontonniers en Torpedisten, eerst als vrijwilliger, sinds 2012 als penningmeester en sinds 2018 als voorzitter. Sinds 2013 is hij coördinator van de buurtcoördinatoren van BuurtInformatie Netwerk (BIN). Eveneens sinds 2013 is hij penningmeester van de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Den Bosch Groot West en tegelijk is hij ook belastingadviseur voor vele KBO-leden. Decorandus is sinds 2015 vrijwillig actief bij Farent. Ook is hij sinds 2015 penningmeester van de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS). Decorandus verzorgt ook de boekhouding van 8 andere kringen en voor de landelijke BOSS is hij de penningmeester. Voor de Sociale Begeleidingscommissie is hij de boekhouder. In het verleden is hij actief geweest als E.H.B.O.-er bij het Rode Kruis, colonne ’s-Hertogenbosch, bestuurder voor de vakbond ABVAKABO en secretaris bij Stichting sociaal-cultureel centrum 'de Helftheuvel'.

4. De heer Huib Burmanje (65 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van cultuur. Hij verzorgt het kap- en grimewerk voor diverse carnavaleske evenementen en is hofkapper geweest van de Prins van Oeteldonk. Sinds 1988 is hij in het Theater aan de Parade actief als kapper en grimeur. Decorandus is sinds 1989 voorzitter van carnavalsvereniging Meepesant, die zich gedurende het jaar sociaalmaatschappelijk inzetten. Daarnaast is hij kapper/grimeur van de Stichting Musical Den Bosch 800. Tot slot is decorandus ambassadeur voor (de producties van) het Paleis voor Volksvlijt, welke culturele producties verzorgt. Decorandus begeleidt studenten, is intermediair en verzorgde de kap en de grime voor diverse producties.

5. De heer Jo van Dijk (81 jaar) uit Vinkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van sport, onderwijs en kerkelijk leven. Hij is sinds de jaren '70 vrijwilliger bij voetbalvereniging E.V.V.C. in Vinkel. Decorandus heeft zich onder andere ingezet als bestuurslid, grensrechter en leider van diverse teams, waaronder het 1e elftal, het wedstrijdsecretariaat bij seniorenteams, het onderhoud en de schoonmaak van de accommodatie. Decorandus is daarnaast sinds 2000 acoliet in de parochie OLV van de Rozenkrans. Hij verricht daar diverse hand- en spandiensten. Hij heeft eveneens actief het onderhoud van de tuin en speelplaats rondom de Mariaschool verzorgd.

6. De heer Herman Haarhuis (74 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus (73) heeft in de afgelopen 40 jaar brede bestuurlijke verdiensten op het gebied van sport en welzijn. Hij is van 1990-1995 voorzitter geweest van de businessclub betaald voetbal Vitesse en van 2002 tot 2008 lid van de Raad van Toezicht van Viataal (Instituut voor Doven en Slechthorenden), waarbij de inzet gericht was op het ontstaan en de implementatie van de nationale organisatie Kentalis, voor onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking. Van 2000 tot 2009 was hij voorzitter van de stichting Pensioenfonds ABAB. Van 2004-2007 was decorandus lid van het Algemeen Bestuur van SRA (Samenwerkende Register Accountants). Van 2001 tot 2009 was hij lid Raad van Overleg van Solidar Pensioen, Interpolis, voor pensioenverzekeringen. Vanaf 2010 tot en met 2018 was decorandus vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Marienhoven en Stichting Vughterstede (wooninstelling) in Vught. Vanaf 2012 tot en met 2018 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Woonwijzer (sociale woningbouw). In 2017-2018 was decorandus als Rotary-voorzitter verantwoordelijk voor een sponsordiner ten bate van de spierziekte ALS.

7. Mevrouw Ans van den Hanenberg-van den Braak (66 jaar) uit Vinkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van sport. Zij is sinds 1992 beheerder van de sportkantine bij voetbalvereniging E.V.V.C. in Vinkel. Samen met haar echtgenoot (zie decoratie 8) zet zij zich al ruim 27 jaar in voor trainers, leiders, voetballers, supporters en de vrijwilligers die het onderhoud van de velden en gebouwen van E.V.V.C. regelen. Decoranda organiseert daarnaast ook activiteiten voor de leden vanuit de Activiteitencommissie.

8. De heer Herman van den Hanenberg (71 jaar) uit Vinkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van sport. Hij is sinds 1993 kantinebeheerder bij voetbalvereniging E.V.V.C. in Vinkel. Samen met zijn echtgenote (zie decoratie 7) zet hij zich al ruim 27 jaar in voor trainers, leiders, voetballers, supporters en de vrijwilligers die het onderhoud van de velden en gebouwen van E.V.V.C. regelen.

9. Mevrouw Willeke van Heumen-van Schijndel (66 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van cultuur en onderwijs. Zij is sinds 1998 bestuurslid van de stichting ABC Leer Mee (laaggeletterdheid). Daarnaast is zij sinds 2000 actief bij de Beursvloer waar zij matches probeert te vinden tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en de stichting ABC Leer Mee. Decoranda heeft in 2003 de vereniging abcTaal.nl opgericht. Zij was toen voorzitter, nu is zij opleider en adviseur. Tevens heeft zij in 2013 het Bossche Taal Netwerk opgericht en is lid van de werkgroep NT1. Tot slot is decoranda jeugdbegeleidster bij carnavalsvereniging De Bambergers.

10. Mevrouw Francien van den Heuvel (64) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van religie en welzijn (net als haar echtgenoot zie decoratie 1). Zij was van 1996 tot en met 2018 coördinator van de werkgroep Doopvoorbereiding voor de Heilige Willibrordkerk. In 2015 is de parochie Maaspoort (H. Willibrordkerk) samengevoegd tot Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes. Sinds 2001 is decoranda wekelijks actief als lector. Daarnaast is zij sinds 2010 hulpverlener E.H.B.O. en sinds 2018 is zij penningmeester voor de E.H.B.O. ’s-Hertogenbosch. Decoranda was bestuurlijk betrokken bij de Vereniging "Gouden-Kruisdragers Vierdaagse.

11. Mevrouw Jolanda van den Heuvel-van Hasselt (56 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van welzijn. Zij is al vele jaren een betrokken en actieve wijkbewoner van de Hambaken en voor bewoners actief op sociaalmaatschappelijk terrein. Zij is lid van de klankbordgroep De Hambaken en lid van Wijkraad De Hambaken. Sinds 2005 is decoranda ook actief als straatcontactpersoon. Sinds 2000 is zij actief als coördinator van de wijkkrant 'De Nieuwsbaken'. Decoranda is sinds 1996 actief als mantelzorger voor onder andere haar schoonouders, haar vader en de partner van haar vader. Eveneens is zij sinds 2008 actief als hulpverlener bij E.H.B.O. ’s-Hertogenbosch. Van 2010 tot 2017 was zij aldaar bestuurslid. Ze is tijdens de jaarlijkse Bossche Avondvierdaagse actief in de ondersteuning van E.H.B.O.

12. De heer Maurits van Hooren (74 jaar) uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is bestuurlijk actief op het gebied van sport en welzijn. Hij is sinds 1972 penningmeester bij tafeltennisvereniging PJS. Decorandus is sinds 2009 voorzitter van het bestuur van de stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant, regio 's-Hertogenbosch. Tevens is hij sinds 2009 lid van het hoofdbestuur van de stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant. Decorandus is sinds 2011 bestuurslid en sinds 2012 voorzitter van Zaalvoetbal Rosmalen. Ook was decorandus bestuurslid (voorzitter en secretaris) van Badmintonclub Hercules.

13. De heer Cor Houdijk (67 jaar) uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1991 vrijwillig actief op het gebied van sport. Hij is sinds 1992 bestuurlijk actief bij voetbalvereniging The Goal Getters (jeugd en het (vice)voorzitterschap). Zijn focus lag daarbij op het behoud van de club (bij crisis en fusie), een verhuizing, een nieuw clubhuis, het jaarlijkse Bossche zaalvoetbaltoernooi en de aanleg van kunstgras. Als erevoorzitter ondersteunt hij het bestuur en zet zich in voor de gehandicaptensport. Decorandus richtte het G-elftal op en doet daar de begeleiding.

14. De heer Wim Jonker (64 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van politiek en het kerkelijk leven. Hij was van 1982 tot 2019 diaken en ouderling bij de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Eveneens is decorandus lid geweest van de werkgroep Erediensten en secretaris van de diaconale raad. Van 1990 tot en met 2015 was hij voorzitter van het College van Kerkrentmeester. Daarnaast was decorandus van 2006 tot en met 2012 respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de lokale afdeling van het CDA in 's-Hertogenbosch.

15. Mevrouw Henriëtte de Kinderen - van de Ven (56 jaar) uit Vinkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van sport, onderwijs en welzijn. Zij is sinds 1999 actief bij voetbalvereniging E.V.V.C. Zij heeft onder meer de functies leidster jeugdteams, lid jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris jeugd, begeleider Pupil van de Week, steller van het programmablad, lid van de accommodatiecommissie, jeugdkamp, E.H.B.O.-er bij verenigingsactiviteiten en collectant. Daarnaast is decoranda jaarlijks collectante voor het Reumafonds en voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Sinds 2018 verzorgt zij ook de collectes voor de Vinkelse Goede Doelen Week. Van 2005 tot 2016 heeft zij zich ook ingezet als klassenouder en conciërge op de Mariaschool en deed zij daar de administratie, de Verkeerscommissie en was zij praktijkbegeleider E.H.B.O.

16. De heer Frans Koeman (69 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van welzijn. Hij heeft binnen de kring ’s-Hertogenbosch van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus de functie van penningmeester (1993-1997) en deken (2008-2014) uitgeoefend. Daarnaast was hij van 1995 tot 2005 bestuurslid van de stichting Openbare Bibliotheken (Huis73) ’s-Hertogenbosch. Bij de Vincentiusvereniging
’s-Hertogenbosch heeft decorandus diverse (bestuurs)functies vervuld: van 2003-2009 bouwadviseur en van 2009-2014 voorzitter algemeen bestuur en in diezelfde periode (2009-2014) voorzitter van de daaraan gelieerde, maar zelfstandige stichting Vincentius van Paulo. Sinds 2018 kookt hij aldaar voor dak- en thuislozen in het sociaal restaurant ’t Anker. Bij de Voedselbank
’s-Hertogenbosch en omstreken was decorandus van 2015 t/m 2020 voorzitter.

17. De heer Ton van der Leest (61 jaar) uit Vinkel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van welzijn en sport. Hij is sinds 1976 actief bij E.H.B.O.-vereniging "Anthos" in Vinkel. In 1989 werd hij bestuurslid en sinds 2002 voorzitter. Daarnaast heeft decorandus ervoor gezorgd dat Vinkel is voorzien van AED's. Decorandus zorgt voor het onderhoud en geeft al jaren AED-(herhalings)lessen. Decorandus is sinds 1995 ook voorzitter van Stichting Jeugdbelangen Vinkel. Sinds datzelfde jaar beheert deze stichting het gemeenschapshuis De Den in Vinkel. Zij verzorgt het onderhoud en de planning van diverse verenigingen. Daarnaast is decorandus sinds 1995 actief bij het CDA ’s-Hertogenbosch, sinds 2015 voorzitter van Dorpsraad Vinkel, voormalig lid van de Dorpsraad en lid van commissies, waaronder 'buurtteam Rosmalen, Nuland en Vinkel', Sportalliantie Rosmalen, 'Klankgroep Heesch West' en 'Hooge Heide'. Decorandus is ook jeugdleider bij voetbalvereniging E.V.V.C. geweest (2010-2014 damesvoetbal).

18. De heer Bert van Lokven (77 jaar) uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van (dieren)welzijn. Hij is sinds 1989 vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Annenborch. Sinds eind jaren tachtig verricht hij hand- en spandiensten, o.m. in de ondersteuning bij de Heilige Mis. Daarnaast helpt hij bewoners met hun financiële administratie en klusjes en of een boodschap. Sinds 2005 verricht decorandus huismeestertaken en regelt hij bijzondere vieringen en evenementen. Hij zet zich ook in voor maaltijdbezorging en coördineert de planning van chauffeurs en de financiën. Decorandus was van 2007 tot 2018 financieel administrateur voor Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch.

19. De heer Marinus van de Luijtgaarden (83 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van religie. Hij is actief als koster en misdienaar in de voormalige kapel van Coudewater en de Pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes te
's-Hertogenbosch en tijdens de Diocesane Traditionele Latijnse Mis van het bisdom van
’s-Hertogenbosch. Daarnaast assisteert decorandus bij vieringen (uitvaarten, huwelijken, doopsels) en overige werkzaamheden in de parochies H. Annakerk te Hintham, H. Landolinuskerk te Empel, voormalig Moeder Theresazaal te 's-Hertogenbosch en voormalig Heilig Hartenkerk te ’s-Hertogenbosch. Decorandus is van 2005 tot 2015 voorganger geweest bij de gebedsgroep te 's-Hertogenbosch (bij voormalige Moeder Theresazaal, voormalige Heilig Hartenkerk en H. Annakerk te Hintham) en sinds 2005 voorbidder van het Rozenkransgebed in de Rozenkransmaanden.

20. De heer Piet Odems (77 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van cultuur. Hij is sinds 1977 (deels bestuurlijk) actief bij de Hofkapel Komische Folkloristische Fanfare “De Kikvorschen”. Zijn inzet als componist/arrangeur, muzikaal leider, muziekdocent aan (aspirant)leden en carnavalsclubs domineerden, maar decorandus was ook vicevoorzitter, lid van de protocolcommissie, medeorganisator van jubileumvieringen, bestuurslid van de stichting Kikvorschen Fonds en huismeester. Sinds 2004 is decorandus adviseur van de Hofkapel.

21. De heer Piet van Orsouw (80 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is actief op het gebied van gebouwenbeheer en welzijn. Hij is sinds 2000 bestuurslid van de Stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant, regio ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2005 is decorandus actief als huismeester van het complex van Vereniging van Eigenaren Buitenpepersdreef. Sinds 2017 maakt decorandus ook deel uit van de Technische commissie van de VvE Buitenpepersdreef.

22. Mevrouw Koos van de Ven (81 jaar) uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van kerkelijk leven en mantelzorg. Zij is sinds 2000 vrijwilliger bij de Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes. Sinds 2008 is zij dagelijks gastvrouw, ontvangt bezoek en verzorgt bijeenkomsten. Van 2000 tot 2018 heeft decoranda onder meer zorggedragen voor de ledenadministratie en het bijhouden van de financiële administratie.
Van 1998 tot 2018 heeft decoranda zich ingezet als lid van de Avondwakegroep in de Lambertuskerk. Daarnaast is zij sinds 2001 coördinator en penningmeester van het gelegenheidskoor voor afscheidsvieringen in de Lambertuskerk en Laurentiuskerk. Tot slot zet decoranda zich al jarenlang in als mantelzorger voor familie en dorpsbewoners.

23. Mevrouw Marjohn van de Ven-Messing (66 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van cultuur en onderwijs. Zij is sinds 1998 bestuurslid van de Stichting ABC Leer Mee en is actief op het gebied van laaggeletterdheid. Daarnaast is zij sinds 2000 jaarlijks actief om tijdens de Beursvloer matches te vinden tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en de stichting ABC Leer Mee. Decoranda heeft in 2003 de vereniging abcTaal.nl opgericht. Zij was toen secretaris, nu is zij opleider en lid van de materialencommissie. Tevens heeft zij in 2013 het Bossche Taal Netwerk opgericht en is tot op heden nog lid van de werkgroep Gezondheid en de werkgroep Vrijwilligers. Tot slot is decoranda jeugdbegeleidster bij carnavalsvereniging De Bambergers.

24. Mevrouw Marian Wiechers-de Vries (74 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is actief op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur en het kerkelijk leven. Zij was vanaf 1983 tot en met 2008 vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Open Ankh; een werkverband van meer dan twaalf deelnemende stichtingen die zorgdraagt voor de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met een zorgbehoefte. Daarnaast is zij van 1990 tot 1994 bestuurslid geweest van de Jenaplanschool Antonius Abt. Decoranda was van 1992 tot 1999 ouderling en van 2002 tot 2009 kerkrentmeester bij de Protestantse Kerk in Engelen. Daarnaast was ze initiator van een vriendenkring, de Vrienden van de Oude Lambertuskerk, waar ze nu nog steeds actief is. Tot slot was zij van 1998 tot en met 2008 bestuurslid van het Brabants Orkest.

25. De heer Hans Wiggers (60 jaar) uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1992 vrijwillig actief op het gebied van cultuur. Hij was ruim 27 jaar penningmeester van de Bossche Drumfanfare Amantius. Tevens zorgde decorandus voor de aanschaf van het instrumentarium en de organisatie van jubilarissenavonden. Sinds 2008 is decorandus penningmeester van de zelfstandige Stichting Taptoe ’s-Hertogenbosch, die verantwoordelijk is voor de tweejaarlijkse Nationale Taptoe in ’s-Hertogenbosch.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14049