Datum plaatsing: 26 april 2021 - Laatst gewijzigd: 19-05-2021 14:43:15

5 Koninklijke onderscheidingen in Bernheze


5 Koninklijke onderscheidingen in Bernheze


Heesch (Bernheze): Maandag 26 april 2021 vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats. Vier inwoners van de gemeente Bernheze worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman overhandigt deze Koninklijke onderscheidingen aan huis.

De heer C.A.H. (Kees) de Wit uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1985 actief als vrijwilliger. Zo was hij gedurende 15 jaar lid van de bloemschikgroep van de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Gedurende 19 jaar haalde de heer De Wit wekelijks een jongen met een verstandelijke beperking op bij zijn woongroep om hem naar zijn wekelijkse taekwondoles in Oss te brengen en te halen. Vanaf 2004 is hij wekelijks actief voor BrabantZorg op de locatie Heelwijk in Heesch en begeleidt hij o.a. de activiteiten koersbal en biljarten. Vanaf 2002 is de heer de Wit ook collectant voor KWF Kankerbestrijding. Voor de bewoners op de gang van het appartementencomplex waar hij woont, staat hij vanaf 2009 ook altijd klaar voor het verlenen van allerlei hand- en spandiensten. Daarnaast is hij al 30 jaar mantelzorger voor zijn vrouw.

Mevrouw M.C.W. (Maike) van den Bogaart-de Louw uit Nistelrode is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich al meer dan 20 jaar belangeloos in voor de samenleving. Vanaf 1999 is zij vrijwilliger bij voetbal- en korfbalvereniging RKSV Prinses Irene Nistelrode. Ze vervult daar diverse taken. Vanaf 2007 is zij lid van de werkgroep avondwake van de parochie Heilige Lambertus te Nistelrode. Verder is mevrouw Van den Bogaart vrijwilliger bij de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten te Maastricht, het huidige Huis voor de Pelgrim, en bestuurslid van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Nistelrode (activiteitencommissie en commissie zorg). Sinds 2003 verricht ze hand- en spandiensten voor het koor Con Fuoco te Nistelrode. Tenslotte was mevrouw Van den Bogaart lange tijd mantelzorger voor haar schoonmoeder.

De heer J.A.T. (Jan) Timmers uit Nistelrode is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 46 jaar in voor de samenleving. Vanaf 1975 is hij actief voor voetbal- en korfbalvereniging RKSV Prinses Irene Nistelrode. Zo was hij jeugdleider, bestuurslid jeugdcommissie en penningmeester. Ook was hij bestuurslid van stichting “Vrienden van Prinses Irene”. Vanaf 1969 is hij lid van Fanfare Sint Lambertus en van muziekkapel de Durzakkers. Hij heeft diverse commissies ingevuld en vanaf eind 2014 is hij voorzitter van Fanfare Sint Lambertus. Verder was de heer Timmers bestuurslid van Carnavalsstichting De Wevers en heeft hij Toneelvereniging Efkes Anders heropgericht en geleid. Tenslotte zat hij een periode van vier jaar als penningmeester in het kerkbestuur van Nistelrode.

Mevrouw G.C.M. (Ingrid) Sigmans-van Pinxteren uit Loosbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vanaf 1985 actief als vrijwilliger. Zo was zij secretaris van de KNHS Kring Uden, de landelijke rijvereniging Omar Pasha te Loosbroek en het Oranjecomité Loosbroek. Vanaf 2003 verricht zij voor Stichting Ranja vele werkzaamheden o.a. als lid van de werkgroep Kindervakantieweek en vanaf 2011 ook als bestuurslid. Al ruim 10 jaar is mevrouw Sigmans actief in meerdere commissies voor korfbalvereniging Korloo. Daarnaast was zij lid van de vormselwerkgroep van de Parochie Heilige Augustinus te Loosbroek, waar zij in 2020 toetrad tot de locatieraad. Vanaf de oprichting in 2012 verricht zij bestuursfuncties bij Stichting Pallet en sinds eind 2018 is zij tevens secretaris van Stichting Steunpunt voor Ouderen Loosbroek D'n Hoek.

De heer W.G.M. (Willie) Gijsbers uit Loosbroek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij verricht vanaf 1999 actief vrijwilligerswerkzaamheden voor de samenleving. Zo heeft hij diverse bestuursfuncties binnen de ZLTO Bernheze bekleed en is hij nog steeds voorzitter van de commissie Landbouw en Samenleving. Ook is hij bestuurslid geweest van de Vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland en het Verenigd Varkenshouderij Platform. Tot op heden is hij voorzitter van zowel Boerenbond Loosbroek en stichting 't Slippend Wiel, als Duurzaam Landleven Bernheze en Werktuigencoöperatie Den Buffel. De heer Gijsbers heeft zich zowel landelijk en provinciaal, als in Bernheze en in Loosbroek ingezet voor de agrarische sector.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12911