Datum plaatsing: 26 april 2021 - Laatst gewijzigd: 19-05-2021 14:43:39

Acht lintjes in Sint-Michielsgestel


Acht lintjes in Sint-Michielsgestel


Gestel (Sint-Michielsgestel): Burgemeester Han Looijen heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel verrast met een Koninklijke onderscheiding. Zeven van hen zijn benoemd tot Lid en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Looijen heeft de lintjes coronaproof uitgereikt in de Raadzaal van de Meander. Voor het eerst was de uitreiking te volgen via een live-stream.

Tonn van de Veerdonk
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op 8-jarige leeftijd (1968) werd de heer Van de Veerdonk lid van muziekvereniging Tot Ons Genoegen (TOG). Inmiddels is hij 45 jaar instructeur van de slagwerkgroepen van TOG en hiermee van grote betekenis voor het muziekonderwijs in Berlicum. Daarnaast is hij bij TOG vele jaren bestuurslid geweest en lid van diverse commissies. (1986 tot 2000). Daarnaast was hij organisator/bedenker van speciale projecten zoals de "Toto-kapel" (samenwerking tussen blazers van TOG en de slagwerkgroep met o.a een optreden bij en voor de band Toto), Serious Request en het Ton'n' spektakel met 150 drummers en diversen concerten in de regio en de buitenlandreisjes van de slagwerkgroep zijn allemaal initiatieven afkomstig uit zijn koker.
De heer Van de Veerdonk is (sinds 1980) directeur van slagwerkschool Rhythm Impact, die al verschillende jaren de drumschool van het jaar is en in korte tijd is uitgegroeid tot één van de grootste slagwerkscholen van Nederland. Hij is meerdere malen tot beste drumleraar van de Benelux uitgeroepen. Omdat het lastig bleek om aan de juiste muziek voor jeugdslagwerkers in groepsverband te komen, is hij zelf stukken gaan schrijven op het juiste niveau van de leerlingen. Hij kopieert zijn muziekstukken en verspreidt deze gratis onder de muziekverenigingen, scholen en leerlingen.
In de periode 2004-2011 was de heer Van de Veerdonk betrokken bij Fanfare Prins Hendrik. Hij gaf les in slagwerk/drummen aan zo’n 20 leerlingen. Sinds 2005 zet hij zich ook in voor Harmonievereniging Sint-Michaël. Sinds 2013 is hij bovendien de enthousiaste leider van de slagwerkgroep van muziekvereniging St. Cecilia.
Ook regionaal is Van de Veerdonk actief. Hij verzorgt muzieklessen bij project Windkracht 6, een project waarbij basisschoolleerlingen kennis maken met muziek. De heer Van de Veerdonk zorgt voor de instrumenten en geeft leerlingen van 10 basisscholen in de regio les in het omgaan met een instrument (slagwerk). Ook geeft hij al 9 jaar gratis slagwerkworkshops bij kindervakantieweken in vele dorpen en gemeenten in de regio (van Empel tot Veghel, van Nuland tot Rosmalen, Vinkel en Berlicum, Sint-Michielsgestel, Waalre, etc.) Dit doet hij om de kinderen te laten zien en ervaren hoe leuk (slagwerk) muziek is. Hij zorgt voor gratis instrumenten, geeft les en dirigeert de slagwerkers, stimuleert de kinderen om met muziek bezig te zijn en is zo maatschappelijk betrokken bij het welzijn van de jeugd.

Saskia van Bommel–de Coo
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Bommel is een vrijwilliger die zich op allerlei gebied inzet voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Jeugd en Jongeren Karnaval (JJK), Stichting Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel (bouwdorp MiniGestel), de parochie St. Michaël o.a. als acoliet, coördinator acolieten, kerkcoördinator, secretaresse, lector. Ook is zij actief op basisschool de Touwladder (voorheen De Beekhof en Michaëlschool) als gastvrouw en helpt zij daar waar het maar nodig is, bijvoorbeeld met telefoon, kopiëren, het begeleiden van o.a. NT2-kinderen en de voorbereiding activiteiten.
Ook zette mevrouw Van Bommel zich in voor de (voormalige) spelotheek Kiekeboe (1999-2017), Wandelstichting Vierdaagse Gestel (sinds 1999), voor het Buurtpreventieteam (sinds 2015), EHBO-vereniging Sint-Michielsgestel, Stichting Hartwacht, en bekommerde zij zich om de jeugdleden van muziekvereniging Sint-Michaël, verzorgt aankondigingen/presentaties bij concerten van het Avondorkest en is verkeersregelaar tijdens muzikale activiteiten op straat.
Naast dit alles verleent en verleende mevrouw Van Bommel vele jaren mantelzorg aan de ouders van een vriendin (sinds 1997), haar beide buren (1997-2015), haar ouders (sinds 2007) en staat ze haar broer met raad en daad bij in zijn gezin en bedrijf (sinds 2010).

Jan de Feber
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1972 zet de heer De Feber zich in voor Video- en Fotovereniging SHOT’71. Eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid (1989-2006). Een goede sfeer en collegialiteit in de vereniging stond voor hem centraal.
In de periode 1980-1972 had de heer De Feber verschillende bestuursfuncties binnen Stichting Trefpunt Berlicum, voorheen Stichting Samenlevingsopbouw Berlicum/Middelrode. Op zijn initiatief nam Stichting Trefpunt cultureel centrum De Moerkoal over van de gemeente. Ook had hij een groot aandeel in de eerste ontwikkelingen rondom de realisatie van het nieuwe sociaal cultureel centrum Den Durpsherd.
Naast dit alles was/is de heer De Feber actief voor Parochie Sint Petrusstoel Berlicum als administrateur (1973-1975), bij Stichting Welzijn ouderen Berlicum als penningmeester (2000-2005), bij Heijmans Seniorenclub als voorzitter (2001-2006) en bij Festiviteiten Comité Berlicum als collectant (2001-2008). KBO Berlicum-Middelrode vond in hem een medeprojectleider 'vraaggericht werken' (2008-2009) en KBO – BRES een deelnemer woonadviezenproject BRES (2015). Ook Stichting Vriendenfonds (sinds 2000) en Probus Dommel en Aa (sinds 2007) mogen op hem rekenen.

Ad Hessels
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al ruim 30 jaar is de heer Hessels bestuurslid van de EHBO-vereniging (1989-heden). Door de jaren heen had hij vele taken. Daarnaast onderhield en onderhoudt de heer Hessels de contacten met de diverse verenigingen en vindt hij persoonlijke aandacht voor en naar de leden toe heel belangrijk. Door zijn kennis van zaken is de vereniging gegroeid tot wat het nu is: een bloeiende vereniging.
Sinds 2013 zet de heer Hessels zich als bestuurslid (kern Sint-Michielsgestel/Halder/Gemonde) en coördinator Onderhoudsteam in voor de Stichting Hartwacht. Hij is de onmisbare schakel binnen Hartwacht om de AED’s, inmiddels 80 stuks, up-to-date te houden. Hij stuurt het onderhoudsteam aan en is contactpersoon bij een mogelijke inzet van een AED.
Vanaf 2018 maakt de heer Hessels deel uit van de Klankbordgroep van de landelijke stichting HartslagNu. Een stichting die is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Hij hoort wat er lokaal speelt en geeft dat door aan de landelijke organisatie. Tevens kijkt hij mede naar de landelijke toekomst en ontwikkelingen voor HartslagNu.
Frank Spierings– Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gedurende de periode 1975-1990 ondersteunde de heer Spierings de penningmeester van rij- en ponyvereniging Sint-Jacobus. De vereniging hield minimaal één keer per jaar een groot concours waar 500 paarden en 500 pony's aan deelnamen. De heer Spierings was verantwoordelijk voor het opmaken van het programmaboekje en zoeken van adverteerders. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het rooster van optreden van de verschillende ruiters. Ook verzorgde hij hand- en spandiensten bij het vervoer van attributen.
Sinds 1979 is de heer Spierings lid van de harmonie Wilhelmina in Den Dungen. Gedurende deze periode was hij bestuurslid (1992-2001) met als taakaccent de majorettes en was hij lid van diverse commissies. Naast dit alles heeft de heer Spierings heel veel ondersteunende ad-hoc rollen, is hij medeorganisator van de wielerronde in Den Dungen en de wandeltochten die georganiseerd worden door de harmonie en is hij al jaren de tamboer maître van de harmonie. In die hoedanigheid geeft hij ook exercitietrainingen.
De heer Spierings zet zich sinds 1996 in voor De Jacobsingers, een koor van mensen met een verstandelijke beperking. Hij is één van de chauffeurs die het vervoer van een groep koorleden uit Rosmalen verzorgt, zowel naar de repetities, optredens tijdens vieringen in de Dungense kerk als incidentele optredens in andere parochies. Naast zijn vaste ritten, valt hij ook in als er bijv. vervoer nodig is voor uitstapjes.

Jan Uijlings
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2003 zet de heer Uijlings zich in als achterban-lid voor de PPA. Hij houdt zich bezig met het ondersteunen, aandacht vragen voor en geven aan specifieke groepen in de lokale maatschappij waaronder ouderen, zieken en mensen met een maatschappelijke achterstand. Daarnaast is hij actief in de PR-commissie voor de PPA als geheel en tevens op de hiervoor genoemde deelterreinen.
Verder was de heer Uijlings actief als bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen, een organisatie die ouderen ondersteunt en zo de mogelijkheid biedt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen (2005-2015), was vele jaren lid van de cliëntenraad van Sint-Michielsgestel (2005-2016), de latere Adviesraad Wmo en is hij Adviseur Organisatorische en Juridische aspecten bij Zorgboerderij Heesdonck (sinds 2010).
In 2013 is de heer Uijlings initiatiefnemer van Stichting Hartwacht en vanaf het begin voorzitter. Deze stichting heeft als doel het verhogen van de overlevingskansen van slachtoffers met een hartstilstand door voldoende AED’s in buitenkasten 24x7 uur toegankelijk te krijgen en voldoende hulpverleners te trainen op reanimatie en bedienen van de AED’s. Hij onderhoudt contacten met diverse andere verenigingen, zorgde er voor dat de AED's verzekerd zijn, realiseerde samenwerking met EHBO-verenigingen om burgers te trainen in het gebruik van de AED’s, zette en zet een team van mensen op dat zich geheel belangeloos inzet om de AED’s adequaat te onderhouden en werft gelden ter financiering van de activiteiten van de Stichting.

Anny van Zandbeek–Verhoeven
Lid in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Zandbeek is een vrijwilligster die zich op vele terreinen inzet voor de samenleving. Of dat nu is voor de Grote Gestelse Vlooienmarkt van Stichting Duizendpoot, waar zij allerlei hand- en spandiensten verleent, Ontmoetingshuis De Beemden, waar zij cliënten met geheugenproblemen gedurende de dag ondersteunt op lichamelijk gebied, de Zonnebloem afdeling Sint-Michielsgestel waar zij contact met de vrijwilligers onderhoudt, een luisterend oor heeft, ondersteunt en meedenkt, of het regiobestuur van de Nationale vereniging De Zonnebloem waar zij belast was met de organisatie van o.a. cursussen.
In 2015 was mevrouw Van Zandbeek een van de initiatiefnemers van het hospice in Sint-Michielsgestel. Ze heeft won informatie in, zocht bestuursleden, schreef statuten, organiseerde vele informatieavonden, organiseerde geldwervingsacties, zocht en vond vele vrijwilligers. Nu is mevrouw Van Zandbeek, naast bestuurslid, zelf een van de 125 vrijwilligers. Daarnaast is zij is aanspreekpunt voor de vrijwilligers, regelt vergaderingen, coördineert alles rondom nieuwe vrijwilligers, neemt deel aan de bestuursvergaderingen en steekt vooral zelf haar handen uit de mouwen wanneer het nodig is.
Naast al deze zaken verleende mevrouw Van Zandvoort mantelzorg aan familieleden (1969-1997) assisteerde zij de docenten van Stichting Creatief tijdens de lessen en organiseerde mede de handenarbeidweek (1972-1981), hielp zij een handje op de basisschool (voorheen lagere school) van haar kinderen (1977-1993) en was zij lid van Comité Die Heerlijckheid (1979-1997).

Theo van der Walle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1977 zet de heer Van der Walle zich in voor de Berlicumse Bridge Club (BBC). Door de jaren heen heeft hij gefungeerd als voorzitter (1996-2005 en vanaf 2020), troubleshooter en actieve vrijwilliger. Hij communiceerde met andere clubs, met locaties waar gespeeld kon worden en haalde sponsoren binnen voor BBC.
De heer Van der Walle zette zich van 1980 tot 1995 ook in voor carnavalsvereniging ‘De Koalstampers’. Hij was er ongeveer 12 jaar bestuurslid, waarvan 5 jaar voorzitter (1991-1995) en “droeg” de club op die manier. Hij was ook Prins Carnaval, een hele eer voor de club en voor hem.
Vanaf 2000 zet de heer Van der Walle zich in voor Stichting Vriendenfonds, een organisatie die (d.m.v. een financiële bijdrage) er voor zorgt dat lichamelijke en verstandelijke beperkte mensen uit Berlicum en Middelrode kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Gedurende deze periode was hij vice-voorzitter (2000-2014) en is sinds 2015 is hij voorzitter. De heer Van der Walle is daarnaast sinds 2013 lid van Probus Dommel en Aa, een organisatie die het belangrijk vindt om in het maatschappelijk leven een positieve en verantwoordelijke houding neer te zetten. Hij speelt een actieve rol binnen deze organisatie en is vanaf 2018 voorzitter. In deze rol stimuleert hij de leden activiteiten te ontwikkelen, die hij helpt te organiseren.
De heer Van der Walle is daarnaast iemand die zich het lot van mensen aantrekt. Hij hielp een gezin dat gevlucht was uit Albanië weer terug te keren, zorgde voor een huis en liet vader en de kinderen studeren. Vader deed een rechtenstudie en heeft nu een eigen kantoor met twee compagnons. In Uganda hielp hij een jonge vrouw om te kunnen studeren. Dat alles deed hij op de bescheiden manier die hem zo kenmerkt.

Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel
Acht lintjes in Sint-Michielsgestel


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15131