Datum plaatsing: 23 mei 2021

Fonkelnieuw Geffens dorpshart


Fonkelnieuw Geffens dorpshart


Geffen (Oss): De totstandkoming van het toch wel ambitieuze plan is niet zonder ‘slag of stoot, gegaan. Zo’n zes jaar geleden (2015) werd door de gemeente aan inwoners en belangstellenden gevraagd om hun visie kenbaar te maken. Geffen mocht meepraten, meedenken en beslissen. Het ging tenslotte om het dorpshart van ‘hun eigen’ Geffen. Er kwamen
plannen ter tafel van totale sloop voor woningbouw tot een complete renovatie die het voormalige gemeentehuis zou moeten omtoveren tot een sociaal complex inclusief bibliotheek, muziektheater en een Brownies & Downies concept. Deze inzendingen haalden de eindstreep niet. Vandaar dat in januari 2020 de vervolgfase is opgestart. Een uiteindelijke prijsvraag (ontwerp ‘Raadhuys’) werd gewonnen door van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. uit Geffen. “Het Raadhuys”, een eigentijds ontwerp met behoud van het dorpse karakter.


door Jan van Ravenstein

Het bedrijf Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een speler van formaat. “Ons familiebedrijf is al ruim 50 jaar succesvol in het ontwikkelen en bouwen van woningen. Duurzame relaties, korte lijnen, ondernemerschap, financiële stabiliteit en investeren in innovaties“, staat er o.a. te lezen op hun site. De zinstoevoeging: “Dát maakt Van Wanrooij’, maken die woorden en activiteiten meer dan waar. Laurent Remeijsen en zijn collega Mathijs Gerritzen, beide projectontwikkelaar bij Van Wanrooij, gaan samen met het complete bouwteam de uitdaging aan om het Raadhuys te realiseren. Mathijs en Laurent zijn ieder voor zich specialisten in hun vak. Laurent: “Het Raadhuys is een geweldige uitdaging, ik heb er reuze zin in. Samen met Mathijs buig ik me over de ontwikkelingen vanaf het
ontwerp tot de stand van zaken van nu.

Plan
Door een fusie met Oss verloor het gemeentehuis in Geffen zijn uiteindelijke functie. De verpaupering lag op de loer, vandaar dat het de hoogste tijd was voor nieuwe plannen. Als rode draad liep duidelijk de ‘behoefte’ aan een levendig dorpsplein. Een plek waar wonen, werken en ontmoeten samen komen. Laurent: “Samen met Anne Zaadnoordijk (de projectleider van de gemeente), de architect en de Dorpsraad hebben we meerdere inwoners bij de planvorming betrokken”. Juist zij weten als geen ander waar het nieuwe centrumplan aan moest voldoen. Alles wat er binnen het dorp leeft, is vertaald in een schetsplan en verwerkt in een zgn. ontwikkelperspectief. Het advies vanuit de Dorpsraad was om ook de inrichting van het dorpsplein gelijk mee te nemen in de planvorming, vooral om ook die plek in het centrum aantrekkelijker te maken.

Raadhuys
In allereerste instantie leek een complete verbouwing een optie. Maar al snel werd duidelijk dat dit een nagenoeg onmogelijke opdracht zou gaan worden. Het bestaande gebouw wordt geheel gesloopt en vervangen door twee afzonderlijke bouwblokken die samen het nieuwe Raadhuys vormen, één blok met appartementen en één blok met woningen worden samen een soort van twee-eenheid. Het ontwerp is aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorgelegd en geaccordeerd. De woningen krijgen een iets andere kleur dan de appartementen, waardoor de kleurlijn met de naastgelegen bebouwing ‘natuurlijke’ wijze doorloopt. Thans ligt het bestemmingsplan tot 10 juni ter inzage.

Wonen
Door slechts acht grondgebonden woningen en acht appartementen toe te voegen, houden we het dorpse karakter in stand. Bovendien geven we hiermede gehoor aan de wens van omwonenden om privacy en inkijk zoveel als mogelijk te waarborgen. In het statige hoofdgebouw wordt op de begane grond een commerciële ruimte gerealiseerd waar bijvoorbeeld een lunchroom met terras kan worden gevestigd. Dit moet ook vooral bijdragen aan meer levendigheid op het plein. In het hoofdblok komen in totaal acht appartementen. Eentje op de begane grond, vier op de eerste
etage en nog eens drie op de tweede etage incl. een ‘penthouse’. Het andere blok, pal naast het hoofdgebouw aan het plein, bestaat uit acht woningen, waarvan 4 sociale huurwoningen en 4 koopwoningen.

Inwoners
Informatie en vooral openheid naar de meest betrokkenen van een project is een belangrijk gegeven. Van bebouwing tot parkeerplaats en van beleving tot groen…. Het zijn feiten die tellen, zeker bij de ontwikkeling van een centrumplan. Laurent: “De gemeente Oss heeft betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Met bijeenkomsten en nieuwsbrieven worden betrokkenen op de hoogte gehouden. In de laatste nieuwsbrief geeft Anne, namens de gemeente informatie over onder andere het ontwerpbestemmingsplan. Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen er definitief op het Dorpsplein terug moeten komen. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkeer. Met de mensen die wonen aan het Dorpsplein wordt t.z.t. contact opgenomen. De inrichting van het dorpsplein komt overigens
geheel voor rekening en uitvoering van de gemeente. Hierover wordt in een later stadium besloten en
worden belanghebbenden tijdig geïnformeerd”.

Planning
Op alle fronten draait de molen van het bouwproces op volle toeren. Een prachtige uitdaging voor de beide projectontwikkelaars, Laurent en Mathijs. Wanneer we Laurent vragen naar de planning fronst hij heel even zijn voorhoofd. “Weet je, ook onze planning, hoe strak die ook is, hangt af van een aantal factoren”, zegt hij. “Maar… zoals het er nu voor staat”:
- De komende zes weken ligt het bestemmingsplan ter inzage.
- Daarna, vanaf juni, komt het nog een keer in de ambtelijke molen
- Najaar 2021 willen we starten met de verkoop van de woningen.
- Eerste kwartaal 2022, sloop van de bestaande gebouwen.
- Tweede kwartaal 2022 start van de bouw.
- Tweede kwartaal 2023 oplevering van het Raadhuys.
- Daarna volgt de inrichting van het Dorpsplein.
“Let wel op. Het is een planning. Uiteraard is alles onder voorbehoud”, zegt Mathijs met een tevreden glimlach.

Heeft u vragen? Kijk dan op onze webpagina: www.oss.nl/dorpshartgeffen
Voor vragen over het plan Raadhuys: info@vanwanrooij.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31208