Datum plaatsing: 30 mei 2021

Start inspraak Willemspoort Zuid


Start inspraak Willemspoort Zuid


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Willemspoort Zuid is de nieuwe ontwikkeling in het gebied Willemspoort, dat ligt tussen de Vlijmenseweg en het natuurgebied de Gement, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Willemspoort is onderdeel van de Spoorzone.

De ontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed en BrabantWonen. In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor verschillende doelgroepen. In totaal gaat het om ongeveer 500 woningen en nog eens circa 2100 m2 aan aanvullend programma, waaronder zorg-gerelateerde functies.

Wethouder Roy Geers: “Na Willemspoort Noord is nu Willemspoort Zuid aan de beurt. Ook hier willen we een aantrekkelijke woonbuurt maken. Er is gekozen om intensief stedelijk te bouwen zodat zoveel mogelijk mensen hier hun woonwens kunnen waarmaken. Bovendien is het de bedoeling om een goede mix te realiseren. Voor jong en oud, voor huur en koop. Naast de bebouwing is er in het plan veel aandacht voor het groen. Daarmee willen we een mooie aansluiting maken op het prachtige natuurgebied De Gement, dat direct grenst aan Willemspoort Zuid. Dat maakt deze locatie heel bijzonder.”

Op 4 februari 2019 hebben we op locatie een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden om het conceptplan van Willemspoort Zuid te laten zien. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt in een (concept) stedenbouwkundig plan en (concept) beeldkwaliteitsplan en er is een (concept) ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hierin wordt onderbouwd hoe het plan voldoet aan de regels die gelden voor deze ontwikkeling.

Start inspraak en meer informatie
Deze stukken liggen vanaf 31 mei 2021 tot en met 12 juli ter inzage voor inspraak. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is een informatiebijeenkomst over Willemspoort Zuid op dit moment nog steeds niet mogelijk. Daarom vindt u alle beschikbare informatie in beeld en geluid op www.denbosch.nl/willemspoort-zuid. Hier leest u wat inspraak is, hoe u een inspraakreactie kunt indienen en nog meer informatie kunt ontvangen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12721