Datum plaatsing: 13 juni 2021

Den Bosch Partners gaan voor stad van ontmoeting


Den Bosch Partners gaan voor stad van ontmoeting


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We zijn trots op onze prachtige en eeuwenoude binnenstad en de gebieden er omheen die samen de brede binnenstad vormen. Waar je ook komt en wie je ook bent, je wordt gastvrij ontvangen. Binnenstadsmanagement (doorontwikkeling van huidige centrummanagement) en de promotie van ’s-Hertogenbosch gaan onder één noemer samen in ‘Den Bosch Partners | Citymarketing en Binnenstadsmanagement’. Doel? ’s-Hertogenbosch nog beter op de kaart zetten, door de stad sociaal, economisch en cultureel sterker te maken. En blijvend te zorgen voor een fijne stad waar mensen graag komen, verblijven, werken, én graag wonen.

Wethouder Jan Hoskam (Binnenstad): “Een aantrekkelijke binnenstad zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van bezoekers. En andersom. Die twee versterken elkaar. Via binnenstadsmanagement zorgen we dat het product goed op orde, is, via citymarketing zetten we onze stad in de etalage. Den Bosch Partners voegt die twee elementen samen’. Alex Kühne van Theater aan de Parade vervolgt: ‘Een logische keuze in aanpak. Wij hebben alle vertrouwen dat Den Bosch Partners het sterke merk dat ’s-Hertogenbosch heeft, goed en aansprekend gaat organiseren en uitdragen.”

Brede samenwerking
De Stichting Den Bosch Partners in oprichting is een initiatief van verschillende organisaties. Die vinden hun oorsprong in het huidige centrummanagement en Citymarketing. De partners die de stichting gaan oprichten en financieren zijn Hartje ’s-Hertogenbosch, Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch, de Vereniging van Eigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch en het Directeurenoverleg Culturele instellingen ’s-Hertogenbosch (DOCIS).

‘We zijn heel blij dat alle partners de handen ineenslaan om deze stap met elkaar te gaan zetten’, aldus Helga Gerritzen, vice voorzitter van KHN afdeling s’-Hertogenbosch.

Door samen te werken in deze organisatie, is het doel dat er een groei komt in bezoekers, bestedingen en overnachtingen. Ook dat meer ondernemingen zich hier vestigen, studenten hier studeren, wonen en blijven. En daarmee dat er voldoende draagvlak blijft voor de voorzieningen in de binnenstad. Die opgave lag eerst vooral bij de gemeente.

Met dit voorstel geeft het college invulling aan de wensen vanuit de partners in de gemeente en de gemeenteraad om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de stad. ‘De gemeente doet een stap opzij, daarna doen we samen een stap naar voren. We hebben daarbij oog voor de historische binnenstad, maar ook voor de mooie plekken daarbuiten. Zoals we met de Bossche Zomer hebben kunnen zien’ aldus wethouder Mike van der Geld (Citymarketing). De raad bespreekt op 13 juli of zij de Stichting financieel wil ondersteunen.

Kwartiermaker
De partners zijn het eens op wat en hoe ze het willen organiseren en financieren. Daarmee nemen de genoemde partijen samen met de gemeente, verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, dynamiek en marketing van de (binnen)stad. Er staat een kwartiermaker klaar om dit praktisch vorm te geven. Deze kwartiermaker gaat zorgdragen voor de formele oprichting en de bemensing van de Stichting. Kortom, alles is in gereedheid om door te pakken.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14721