Datum plaatsing: 14 juni 2021

Nieuwe fietsparkeervoorziening westzijde station


Nieuwe fietsparkeervoorziening westzijde station


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): ’s-Hertogenbosch is een fietsstad. Het aantal fietsers groeit nog steeds. En dat sluit aan bij het beleid rondom duurzame mobiliteit waarin de fiets een belangrijke positie inneemt. We zien al enige tijd een tekort aan goede stallingen aan de westzijde van het station ‘s-Hertogenbosch. Daar brengen we verandering in. We verdubbelen het aantal fietsparkeerplekken naar 800 plekken. Dit doen we door een nieuwe hoogwaardige fietsparkeervoorziening te bouwen met twee verdiepingen op de plek van de huidige fietsenstalling op het Leonardo da Vinciplein.

Goede fietsvoorzieningen
In ons beleid voor duurzame mobiliteit neemt de fiets een belangrijke positie in. Wethouder Ufuk Kâhya: “Voor bewoners, werknemers en bezoekers moet het steeds vaker vanzelfsprekend zijn om de fiets te nemen als een comfortabel, maar ook nog eens gezond vervoersmiddel. Het is hierbij belangrijk dat we ook zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen. Met nieuwe fietsparkeervoorziening aan de westzijde van het station geven we hier invulling aan. Zo zorgen we er samen voor dat ’s-Hertogenbosch prima bereikbaar en leefbaar blijft”.

Een veilige, goed bereikbare fietsenstalling die past in de omgeving
De keuze voor de tweelaagse variant is gemaakt op basis van verschillende invalshoeken. Zo biedt deze variant mogelijkheden om meerdere soorten fietsen (e-bikes en fietsen met afwijkende afmetingen) te stallen. Ook is er ruimte voor voorzieningen voor minder valide fietsers. Een ander positief aspect is dat de fietsparkeervoorziening direct aan de snelfietsroute ligt. Het is vanuit oogpunt van verkeersveiligheid de beste variant. Daarnaast is deze variant goed in te passen in de omgeving en tast de pleinfunctie niet aan. Tot slot is de fietsparkeervoorziening herbruikbaar op een andere locatie zodra de knooppunt ontwikkeling station ’s-Hertogenbosch start.

Wat ging hieraan vooraf?
Een extern bureau presenteerde drie varianten om de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken te realiseren. We hebben de voor- en nadelen van deze drie afgewogen. Deze varianten waren, naast de genoemde nieuwe fietsparkeervoorziening aan het Leonardo da Vinciplein, een extra gelijkvloerse stalling aan de Magistratenlaan en als derde variant een extra gelijkvloerse stalling op het Leonardo da Vinciplein.

We hebben bij de afweging van de varianten gekeken naar de financiële en technische haalbaarheid. Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. Bovendien hebben we gesproken met direct omwonenden en stakeholders (NS en ProRail, de fietsersbond, Reizigersoverleg Brabant, Van Lanschot, de wijkraden Paleiskwartier en Boschveld). Alle input die we hierop hebben ontvangen hebben we zorgvuldig afgewogen. Dit leidde tot het besluit om te gaan voor een nieuwe fietsparkeervoorziening op de plek van de huidige stalling.

Hoe ziet het vervolg er uit?
De voorbereidingen starten we op. Afhankelijk van de benodigde procedures verwachten we dat we de fietsparkeervoorziening voor de zomer van 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Meer OV minder automobilisten A2
De ontwikkeling van de OV-knoop ’s-Hertogenbosch Centraal Station is een van de belangrijke stappen om automobilisten een keuze te laten maken voor het OV en hiermee de A2 corridor Deil-Vught te ontlasten. De nieuwe fietsparkeervoorziening aan de westzijde van station ‘s-Hertogenbosch is dan ook één van de korte termijn maatregelen in het programma MIRT A2 Deil-Vught. Dit betekent dat nagenoeg de hele voorziening wordt betaald met geld uit dit programma.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14309