Datum plaatsing: 19 juni 2021

Online informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst


Online informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst


Regio (Oss): Op donderdagavond 1 juli, van 20.00 – 21.00 uur vindt een online informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: ‘Veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst’. Tijdens de informatieavond licht Team de Maashorst een tweetal veiligheidsmaatregelen toe die ze voornemens zijn te nemen naar aanleiding van de ‘Evaluatie Grote Grazers’ door Arcadis 20 oktober 2020. De maatregelen behelzen het verplaatsen van de afrastering zodat het Slingerpad buiten de begrazing valt, in combinatie met het volledig uit rasteren van de Zevenhuizerweg in combinatie met het vergroten van het wisentengebied en de realisatie van een wild verbinding.

Met de maatregelen wil Maashorst in Uitvoering veiligheid en vrijheid bieden in het maken van keuzes die veilig voelen en ook veilig zijn. Daarmee hoopt men recht te doen aan de uitkomsten van de evaluatie, aan de groep bezoekers die zich onveilig voelt, aan de groep bezoekers die van de grazers geniet en aan de grazers zelf. Voor de uitwerking van deze maatregelen zijn thans enkele voorstellen gemaakt. Vertegenwoordigers van Maashorst in
Uitvoering willen deze voorafgaande aan de nadere uitwerking ervan eerst graag met geïnteresseerden en betrokkenen delen en bespreken.

Toelichting voorstel
De maatregelen die voorgesteld worden dragen direct bij aan de veiligheid van de recreant en bieden de recreant ook keuze (vrijheid) om binnen en buiten het begrazingsgebied op een veilige plek van de grazers te genieten. Tevens dragen deze bij aan de verdere ontwikkeling van het begrazingsgebied i.r.t. realisatie procesnatuur en beleving van de grote grazers. Vooraf dient opgemerkt te worden dat een voorgestelde maatregel als het uitrasteren van fietspaden géén precedentwerking heeft of garantie biedt voor andere fietspaden die gelegen zijn in het begrazingsgebied.

Aanmelden
Heeft u belangstelling om deze informatiebeenkomst bij te wonen met de mogelijkheid om daar uw reactie te geven op de voorstellen, meldt u zich dan aan onder vermelding van uw naam (en eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt) aan het secretariaat van Team de Maashorst: info@demaashorst.nl. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk drie dagen tevoren van ons een bevestiging met MS Teams.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13047