Datum plaatsing: 21 juni 2021

Maatregelen A2 rond 's-Hertogenbosch


Maatregelen A2 rond 's-Hertogenbosch


Regio ('s Hertogenbosch): Er is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 te verbeteren. Het gaat dan om het gedeelte tussen Deil en Vught. Dus ook om onze gemeente. Vanaf 9 juni 2021 tot en met 20 juli 2021 kan iedereen hier zijn mening over geven.

Welke maatregelen in ’s-Hertogenbosch?
Voor ’s-Hertogenbosch gaat het om:
1. Toevoegen van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-­Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op hoofd­- en parallelbanen.
2. Een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen.
3. Combineren van de in- en uitvoegstroken tussen knooppunt Empel en de aansluiting Maaspoort
4. Maximale inzet op een breed mobiliteitspakket. Daarmee stimuleren we mensen om vaker gebruik te maken van de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer of deelvervoer.

Ten noorden van ’s-Hertogenbosch bestaat het pakket uit:
1. Verbreden van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken.
2. Een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug.
3. Aanpassingen in knooppunt Deil.

De ontwerpstructuurvisie
De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil–Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A2 in beeld gebracht. En zijn mogelijke oplossingen onderzocht. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken. Dit pakket heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie.

Ter inzage
Vanaf 9 juni liggen alle documenten die horen bij de voorkeursbeslissing ter inzage; digitaal en op papier. In onze gemeente liggen de stukken ter inzage in het stadskantoor, Wolvenhoek 1. Op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught vindt u de stukken en meer informatie over de manier waarop u een zienswijze kunt indienen.

Online informatiebijeenkomsten
Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats. Die gaan over de voorkeursbeslissing en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Twee van de drie avonden kennen een specifieke geografische focus. Op 22 juni staat het noordelijk deel van het tracé (knooppunt Deil-Maasbrug) centraal. Op 30 juni staat het zuidelijk deel (Maasbrug-knooppunt Vught) centraal. Op 29 juni organiseren wij een avond waarin het gehele tracé centraal staat. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op www.mirta2deilvught.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13586