Datum plaatsing: 29 juni 2021

Regenboogvlag wappert op stadhuis 's-Hertogenbosch


Regenboogvlag wappert op stadhuis 's-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het kan niet duidelijk genoeg zijn: ’s-Hertogenbosch omarmt diversiteit, openheid en tolerantie! We verzetten ons tegen haat, discriminatie en uitsluiting. Daarom zijn we Regenbooggemeente. Symbool hiervoor staat de Regenboogvlag.

Jaarlijks wappert die vlag bij Coming-Outday op het stadhuis. En dat gebeurt komend Oranjeweekend ook! Daarmee willen we laten zien waar we in ’s-Hertogenbosch, en in Nederland en Europa, voor staan. Het college van burgemeester en wethouders geeft hiermee een signaal, en invulling aan de oproep van de voorzitter van de Europese Commissie en die van het COC Noordoost Brabant.

Vrijdag 25 juni om 13.00 uur heeft wethouder Diversiteit Mike van der Geld daarom samen met een vertegenwoordiging van het COC de Regenboogvlag op het Bossche stadhuis gehesen.

Helaas zien we dat niet in alle landen van de Europese Unie deze manier van leven en denken geldt. In Hongarije werd 15 juni jl. een wet aangenomen om de informatievoorziening aan jongeren over homoseksualiteit en het veranderen van sekse te verbieden. Zo’n wet past niet in de manier van leven zoals wij dat zien. Het past niet binnen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals we die met elkaar in Europa hebben bepaald.

Wethouder Mike van der Geld: “Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je ook bent. Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en veiligheid. Dat geldt voor alle mensen, waar dan ook.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13831