Datum plaatsing: 29 juni 2021

Nieuw rotonde Laaghemaal / Thorbeckeborch


Nieuw rotonde Laaghemaal / Thorbeckeborch


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Het Rodenborch college en het Jeroen Bosch college bouwen een nieuwe school aan het Rietpad in de Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Na de zomer van 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Voor ons als gemeente ligt er de taak om de openbare ruimte om het complex heen passend te maken. Hier werken we een plan voor uit. Onderdeel daarvan vormt het realiseren van een nieuwe ontsluiting van de school vanaf het Hooghemaal via het Rietpad. Dit doen we graag zo dat het bijdraagt aan een verkeersveilige en groene omgeving. Het plan voor dit gebied kunnen we mede realiseren met subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Het is de bedoeling dat bij de kruising Laaghemaal / Thorbeckeborch ook een rotonde komt. Hier ontvangt u op een later moment meer informatie over.

Wat gaan we doen?
• We leggen de rotonde Hooghemaal Rietpad aan. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer wat hier nu rijdt en zorgt voor een veiligere oversteek voor fietsers voorbij de nieuwe kruising Hooghemaal - Rietpad.
• Vanaf de rotonde leggen we een weg aan naar de voorzijde van het schoolgebouw en het parkeerterrein.
• We leggen fietspaden aan waarmee we het schoolgebouw van alle zijden bereikbaar maken.
• Aan de achterzijde van de nieuwe school leggen we een vijver aan.
• We planten in aansluiting op het inrichtingsplan van het schoolterrein een flink aantal bomen in
het nieuwe profiel van het Rietpad en zaaien een bloemmengsel in de nieuwe bermen.
Planning
Op dit moment werken we het plan voor het gebied verder uit. Ook moet voor de rotonde een verkeersbesluit genomen worden. Naar verwachting duurt de voorbereidingsfase tot en met dit najaar. Daarna kiezen we een aannemer en kan de uitvoering starten. Uiteraard houden wij u op de hoogte wanneer we starten met de werkzaamheden.

Heeft u vragen?
Mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘rotonde Hooghemaal Rietpad’.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.18086