Datum plaatsing: 02 juli 2021

Ondermijningscontrole


Ondermijningscontrole


Regio ('s Hertogenbosch): Gisteren heeft de gemeente samen met politie en andere partners een bestuurlijke controle gehouden op de Gemaalweg in ‘s-Hertogenbosch. Bij de gemeente waren signalen binnen gekomen van onveilige situaties op de scheepswerf, illegaal gebruik van gemeentegrond en illegale bouwwerken. Daarnaast was er onduidelijkheid over bewoning.

Illegale bewoning
We hebben geconstateerd dat er sprake was van illegale bewoning (4x), waaronder op een van de woonboten en in een boot die op de werf stond. Met de eigenaar van de werf zijn afspraken gemaakt over de onveilige situatie op de werf. De illegale bewoning in een boot is per direct beëindigd. Ook is onderzoek naar de waterkwaliteit is gedaan. Hier kwamen geen afwijkingen uit naar voren.

Verder werd onderzoek gedaan naar een illegaal gebouwde woning en een splitsing van een woning. Hier tegen zal worden opgetreden door de gemeente. Daar waar mogelijk zal de situatie teruggebracht moeten worden naar de oorspronkelijke situatie. Verder werd in een woning met de elektriciteitsmeter gefraudeerd. Hiertegen is door Enexis opgetreden. Een bedrag van € 750,= diende direct te worden betaald om afsluiting te voorkomen. De meter is nu voorzien van een verzegeling. Door de Douane werden meerdere monsters genomen van de brandstof in de tanken van boten om uit te sluiten dat er sprake zou kunnen zijn van het ontduiken van de accijnzen.

Buitengebied
Daarnaast werd in het buitengebied van de gemeente, Rosmalen, Vinkel en Nuland een 50 tal agrarische bedrijven bezocht. Deze bedrijven werden bezocht in het kader van de bewustwording van ondermijning op het platteland. Criminelen maken meer en meer gebruik van “stoppende” boeren om tegen hoge bedragen hun leegstaande stallen in gebruik te nemen. Het gebruik daarvan is dan meestal gericht op criminele activiteiten zoals, hennepkwekerijen en drugslaboratoria. De agrariërs waren enthousiast voor deze aandacht en werkten graag mee. Op drie plaatsen werd vastgesteld dat ruimtes gebruikt werden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente gaat hier tegen optreden omdat het niet wenselijk, en in strijd met het vigerende bestemmingsplan is. Omdat het hier geen gevaarlijke situatie betrof, werd hier niet tegen opgetreden.

In totaal hebben aan deze beide acties ongeveer 40 medewerkers deelgenomen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12319