Datum plaatsing: 29 juli 2021

Aanpak eenzaamheid: extra tandje erbij


Aanpak eenzaamheid: extra tandje erbij


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Steeds meer inwoners voelen zich eenzaam. Dat is zeker sinds de coronapandemie het geval. En dan gaat het zeker niet alleen over ouderen; ook jongeren geven steeds vaker aan met gevoelens van eenzaamheid te kampen. Al een paar jaren zijn wij samen met een aantal maatschappelijke partners aan de slag om eenzaamheid aan te pakken. De komende jaren zetten we hierbij een extra tandje bij.

De aanpak van eenzaamheid in ’s-Hertogenbosch telt een aantal pijlers waarvan samenwerking er één is. Wethouder Huib van Olden: “Eenzaamheid raakt ons allemaal. En alleen samen kunnen we er iets aan doen. Het is daarom goed om te zien dat niet alleen professionals en vrijwilligers aandacht hebben voor eenzaamheid. Ook steeds meer bedrijven en mensen in de omgeving van eenzame inwoners bekommeren zich om hen. Zo maken we de coalitie tegen eenzaamheid nog sterker.”

Ontmoeting
Een andere pijler is het zo veel mogelijk voorkomen van eenzaamheid. Dat doen we door er samen met onze partners voor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar dan ook in de gemeente. We geven daarvoor subsidies aan organisaties en zorgen ervoor dat er in iedere wijk voldoende plekken zijn waar buurtbewoners gemakkelijk met elkaar koffie kunnen drinken of dingen ondernemen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de wijktoernooien die vanwege het EK Petanque 2022 onlangs in enkele wijken zijn gehouden.
De komende jaren zetten we extra in op de persoonlijke aanpak. Zo is het de bedoeling om 75-plussers die zelfstandig wonen, tijdens een huisbezoek te vragen hoe het met ze gaat en ze eventueel in contact te brengen met andere buurtbewoners. Sport en cultuur spelen daarbij steeds vaker een rol. In een paar wijken zetten we extra wijkverpleegkundigen in om contact te leggen met ouderen in de wijk en met signalen van eenzaamheid aan de slag te gaan.

Herkennen
Ook komt er extra aandacht voor het herkennen van eenzaamheid. Het is namelijk vaak moeilijk om te zien of iemand zich eenzaam voelt. Daarom willen we dat zowel professionals als vrijwilligers die regelmatig bij mensen op bezoek gaan, beter oog krijgen voor de signalen van eenzaamheid. Zodat we mensen die eenzaam zijn eerder en beter kunnen helpen. Ook nieuw is de inzet van ambassadeurs. Een groep bekende en minder bekende inwoners van ’s-Hertogenbosch gaat ons helpen om eenzaamheid op de kaart te houden en vooral ook bespreekbaar te maken. Het gaat om inwoners uit alle delen en geledingen van de gemeente. Het is de bedoeling dat ze daarbij ook hun eigen achterban betrekken.

Jongeren
In de nieuwe aanpak krijgt eenzaamheid onder jongeren extra aandacht. Cijfers uit 2019 laten zien dat 34% van de jongeren (tussen 12 en 24 jaar) in de gemeente zich soms eenzaam voelt. Zo’n 5% geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Door corona zijn die aantallen waarschijnlijk nog verder gestegen. Samen met een aantal jongeren gaan we na de zomervakantie acties uitwerken waarmee we eenzaamheid onder jongeren tegengaan.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13837