Datum plaatsing: 27 juli 2021

'Dorps karakter Hoogstraat behouden'


'Dorps karakter Hoogstraat behouden'


Berlicum (Sint-Michielsgestel): De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied is ongeveer 5 kilometer lang. Er is voor het hele traject een ambitie opgesteld. We gaan als eerste aan de slag met het Raadhuisplein en de Hoogstraat. Op een aantal plekken zijn wel eens aanpassingen gedaan. Maar door beperkte middelen is er nooit een structurele oplossing bedacht of uitgevoerd. Via een online vragenlijst is er met inwoners in gesprek gegaan over oplossingen die passen bij de ambitie. Daarnaast zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen met veiligheid, geluids- en snelheidsoverlast, parkeergelegenheid en verkeersintensiteit.

Dorps karakter
Ruim 160 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Wethouder Eric van den Dungen (verkeer): “Aanwonenden en gebruikers van de weg zijn heel betrokken, dat zie je wel aan het aantal reacties. Ook al weten mensen dat er niet direct grote veranderingen komen, toch denken ze graag mee over mogelijke oplossingen.” Naast knelpunten zoals toegankelijkheid voor voetgangers, geluids- en snelheidsoverlast, zijn er ook positieve punten te benoemen over de Hoogstraat en het Raadhuisplein. “Het authentieke dorpse karakter van de weg wordt veel genoemd op de vraag wat men prettig vindt aan de straten. Dat moeten we uiteraard zien te behouden,” licht de wethouder toe.

Scenario’s voor de korte en lange termijn
Het ambitiedocument en de input van de vakspecialisten van de gemeente en de gebruikers en omwonden wordt gebruikt om een aantal scenario’s op te stellen. De scenario’s zijn verdeeld in oplossingen voor de korte termijn en lange termijn. Wethouder Van den Dungen: “Denk bijvoorbeeld aan kleine onderhoudsmaatregelen aan het trottoir om de toegankelijkheid te verbeteren of bankjes en groen aanbrengen op het Raadhuisplein om daar de leefbaarheid te verbeteren.”

Voor de scenario’s voor de lange termijn (3-10 jaar) worden nieuwe dwarsprofielen van de weg gemaakt. “Dat zijn de meer structurele oplossingen, die uiteraard ook meer geld kosten,” legt Van den Dungen uit. In het najaar worden de uitgewerkte scenario’s voorgelegd aan de omwonenden. Het college van B&W stelt aan het einde van het jaar de scenario’s vast.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15286