Datum plaatsing: 30 juli 2021

Raad van State vernietigt besluiten bouw windmolens Elzenburg – De Geer


Raad van State vernietigt besluiten bouw windmolens Elzenburg – De Geer


Oss (Oss): 28 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunningen voor Windpark Elzenburg -de Geer die 2 jaar geleden zijn vastgesteld. De Raad van State heeft gemeente Oss in het ongelijk gesteld. De Raad van State heeft kritiek op enkele juridisch-technische punten.

Lees hier het hele persbericht van de Raad van State
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@126297/201906442-1-r2/

Reactie wethouder Duurzaamheid, Johan van der Schoot:
‘Een zeer teleurstellende uitspraak. Gelukkig staat onze zorgvuldige afweging van de belangen van milieu en omwonenden voor de Raad van State niet ter discussie. Omdat wij zelf een Milieu Effecten Rapportage (MER) hebben gedaan én eigen normen hebben gehanteerd, is de kritiek op het Activiteitenbesluit zoals in de recent veelbesproken uitspraak inzake windpark Delfzijl, niet van toepassing. Ik vind het wel onbegrijpelijk dat, mede gelet op het belang van de energietransitie én de maatschappelijke impact, de uitspraak van de Raad van State 2 jaar heeft moeten duren. Wij beraden ons op het vervolg.’

Ambitie energietransitie
Gemeente Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. Eerste belangrijke mijlpaal hiervoor is om in 2030, conform de opgave van RES NOB, 11% aan energie te besparen en 0,93 PJ aan energie op tewekken met windmolens, zonnevelden en grootschalig zon op daken. Daarin past het windmolenpark Elzenburg de Geer, bestaande uit 4 windturbines op het industrieterrein, dat kan voorzien in de energie voor 14.500 huishoudens.


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14024