Datum plaatsing: 01 augustus 2021

Nieuwe werkwijze jongerenwerk in Noord


Nieuwe werkwijze jongerenwerk in Noord


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop het jongerenwerk in Noord uitgevoerd gaat worden. Een kwartiermaker heeft hiervoor advies uitgebracht in het rapport ‘Jongeren Gehoord’. Het college neemt dit advies over.

De Poort is en blijft open. In het jongerencentrum blijft een belangrijke rol weggelegd voor (jonge) vrijwilligers. De vrijwilligers worden nauw betrokken bij de programmering en uitvoering van de activiteiten. Daarvoor komt er onder meer een jongerenraad. Zo willen we zorgen voor een goed aanbod aan jongerenwerk voor alle jongeren. Jongerenwerk dat bijdraagt aan talentontwikkeling en gelijke kansen.

De gemeente beheert het activiteitenbudget en het pand. We vragen HambakenConnect en PowerUp073 jongerenwerkers te leveren voor de uitvoering van het jongerenwerk. Hierbij willen we de samenwerking met het onderwijs door blijven laten gaan. In deze nieuwe werkwijze is er geen rol meer voor Stichting Jeugdwerk Maaspoort (SJM).

Jongerenraad
Een nog te vormen jongerenraad krijgt een grote stem bij de programmering van de activiteiten in jongerencentrum de Poort. Daarmee doen we recht aan het principe ‘’voor en door jongeren’’. In die jongerenraad zijn drie tot maximaal zes jongeren per leeftijdscategorie vertegenwoordigd. De categorieën zijn 10-14 jaar, 14-18 jaar en 18-23 jaar. De jongeren krijgen begeleiding van jongerenwerkers van HambakenConnect en PowerUp073 en senior vrijwilligers. Deze laatste gaan ook een rol spelen bij de uitvoering van de activiteiten.

Bezwaarschrift en Voorlopige voorziening
De Stichting Jeugdwerk Maaspoort diende een bezwaarschrift in bij de gemeente. De stichting was het er niet mee eens dat de subsidie per 1 april 2021 niet opnieuw is verstrekt. Het college heeft besloten dat het bezwaarschrift van SJM niet ontvankelijk is. Dit is in overeenkomst met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Ook heeft de stichting bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. Daarmee wilde ze bereiken dat de gemeente subsidie blijft betalen tot het moment dat er een besluit is genomen over het bezwaarschrift. De rechter oordeelde dat het belang van SJM voor een voorlopige voorziening niet voldoende spoedeisend is. Ook komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat het besluit van het college niet evident onrechtmatig is. Het verzoek heeft de rechter daarom afgewezen.

Evaluatie
Per 1 januari 2023 loopt de opdracht voor het jongerenwerk in Noord af. We vragen de besturen van HambakenConnect en PowerUp073 om een evaluatie te maken en daarbij de jongerenwerkers en een vertegenwoordiging van de jongerenraad te betrekken. Op basis van deze evaluatie nemen we in het voorjaar van 2022 een besluit over de inbedding van de werkwijze in het jongerenwerk in Noord per 2023. Daarbij betrekken we uiteraard ook de adviezen die de kwartiermaker daarover geeft.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13837