Datum plaatsing: 10 augustus 2021

Bijeenkomst nabestaanden overleden KBO-leden


Bijeenkomst nabestaanden overleden KBO-leden


Heesch (Bernheze): KBO Heesch heeft het initiatief genomen om nabestaanden van de leden die afgelopen anderhalf jaar zijn overleden aan te schrijven voor een samenkomst om samen ervaringen te delen van het afscheid moeten nemen in corona-tijd. Nu er weer mogelijkheden waren om fysiek bij elkaar te komen -weliswaar op 1,5 meter afstand- werd deze bijeenkomst gehouden op 28 juli in de Pas in Heesch. Ton de Wit, Jack de Groot en Winfried Timmers begeleidden de bijeenkomst waar een twintigtal deelnemers op afkwam.

De bijeenkomst begon met een kleine ceremonie, waarbij voor elke overledene een kaars werd aangestoken. Daarna was er gelegenheid om te vertellen wat ieder overkomen was: hoe hun dierbare overleden was en waar men tegenaan gelopen was bij het afscheid in de periode van beperkingen en lockdown. Er werden verhalen gedeeld over plotseling overlijden, over het overlijden na een langdurig ziekteproces, van bewust afscheid kunnen nemen tot geen afscheid kunnen of mogen nemen vanwege corona. Ervaringen van zelf in quarantaine moeten, terwijl je partner aan het sterven is en ervaringen van eindeloze overplaatsingen van een zieke partner, die steeds van alle
coronapatiënten in het ziekenhuis het minst ziek was en daarom vervoerd kon worden. Verhalen van betrokken zorgverleners en meedenkende begrafenisondernemers, maar soms ook van kilte en afstand of te weinig aandacht voor datgene waar je als nabestaande behoefte aan hebt. Het grootste gemis in de coronatijd was wel, dat er geen fysiek contact was toegestaan en er geen troostende knuffels gedeeld mochten worden. Bij gebrek aan persoonlijk contact ontving bijna iedereen wel veel meer dan verwacht lieve en hartelijke kaarten, appjes of mails.

Na een korte onderbreking voor koffie en een petit four wisselden deelnemers met elkaar uit waar ze steun en troost in deze tijd aan ontlenen. Mensen hadden foto’s meegebracht, kaartjes met teksten die men ontvangen had, of noemden voorwerpen die nu van bijzondere betekenis waren: een horloge, een kaartspel, een herinneringsbankje.

Vanuit de organisatie was een boekje gemaakt met ruim 20 teksten onder te titel ‘Woorden van troost’. Het was goed dat deelnemers aan de bijeenkomst dit boekje mee naar huis konden nemen om wellicht zo ook de troost te vinden die we met de bijeenkomst wilden meegeven. In het boekje waren ook contactgegevens van de organisatoren vermeld, zodat mensen contact konden opnemen voor een eventueel vervolg of nazorg. Binnen de KBO wordt ook nagedacht over een mogelijke vervolgbijeenkomst, die dan ook open staat voor nieuwe deelnemers.

De bijeenkomst werd afgesloten met een warm worstenbroodje, waarna een groot aantal deelnemers nog even bleven napraten. Het was goed om als lotgenoten elkaar te ontmoeten en bij elkaar op verhaal te komen. Deelnemers gaven na afloop aan blij te zijn geweest met deze ochtend en -hoezeer sommigen er op voorhand tegenop hadden gezien- geen spijt te hebben van hun gang naar de Pas. En als organisatoren waren we zeer content met de gastvrije hulp van De Pas.

Ton de Wit, Winfried Timmers, Jack de Groot

Nadere informatie: Ton de Wit, telefoon 06 19037216 of email zorgenwelzijn@kboheesch.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30161