Datum plaatsing: 29 augustus 2021

Actiegroep tegen windturbines bang voor uitstel van executie


Actiegroep tegen windturbines bang voor uitstel van executie


Lith (Oss): De blijdschap was onlangs groot, toen de plannen voor vier windturbines op industrieterrein Elzenburg-De Geer door de Raad van State de prullenbak in werden geworpen. ‘Behoud Lithse Polder’ vreest tegelijkertijd echter dat het slechts uitstel van executie is. De actiegroep zet daarom nog een tandje bij in de strijd tegen windturbine-plannen van de gemeente Oss.

Door: Mark van der Donk

Natuurlijk was er opluchting, toen eind juli de uitspraak van de Raad van State kwam. Omwonenden werden gelijkgesteld in hun strijd tegen de windturbines op Elzenburg-de Geer. “In het bestemmingsplan was niets opgenomen over de sloop van de turbines na hun levensduur. Het gaat met name over de dekking van de kosten daarvan en de garantie dat het gebied weer in zijn oorspronkelijk staat wordt opgeleverd”, vertelt Paul Oortman, namens Behoud Lithse Polder, die weet dat dit slechts een voorlopige overwinning is. “Het bestemmingsplan zal ongetwijfeld opnieuw worden aangepast, waarna een nieuwe poging volgt om de windturbines geplaatst te krijgen.”

De actiegroep strijdt al enkele jaren tegen de plannen van de gemeente Oss, voor grootschalige energieopwekking met tot 240 meter hoge windturbines in de Lithse en Geffense polder. Deze opsteker geeft ze een flinke boost om zich met alles wat ze in zich hebben te blijven verzetten. “Deze strijd moet op vele fronten gevoerd worden. We hebben daarom besloten om een aantal stappen te zetten om beter en slagvaardiger te worden”, legt Oortman uit. “We willen een vereniging worden, zodat we een rechtspersoon zijn en als zodanig ook juridische stappen kunnen zetten als dat te zijner tijd aan de orde komt. En dat moment gaat ongetwijfeld komen, gezien de halsstarrige houding van gemeente Oss.”

Er is inmiddels ook aansluiting gezocht bij andere actiegroepen. “Zo kunnen we gebruik maken van hun expertise op het gebied van actievoeren en op technisch, juridisch en medisch vlak. Wat ik met medisch bedoel? De negatieve effecten die wonen in de buurt van windturbines met zich meebrengen. Een turbine van die enorme grootte veroorzaakt geluidsoverlast, slagschaduw en met name niet hoorbare, maar wel gevaarlijke laagfrequente tonen. Die dringen door tot zelfs 10 kilometer verderop en huizen zijn daarvoor niet te isoleren, waardoor nu al veel mensen in de wijde omgeving ziek worden en slecht slapen.”

Voorlichtingsavonden
Om zoveel mogelijk mensen binnen de regio er van doordrongen te krijgen dat de windturbines er echt niet moeten komen, gaat de actiegroep ook zelf voorlichtingsavonden organiseren in Oss en de dorpen daar omheen. “Veel mensen denken dat wonen in de invloedssfeer van een turbine wel mee zal vallen, maar dat is beslist níet het geval, zo blijkt uit verhalen uit binnen- en buitenland”, benadrukt Oortman. “Wij vinden dat de gemeente Oss ernstig tekortschiet in eerlijke communicatie over de plannen. Wij gaan daarom op die informatieavonden in duidelijke taal uitleggen wat de effecten van dergelijke windturbines zijn voor mens en dier en wat het doet met onze mooie woonomgeving. De rust in het buitengebied zal hoe dan ook verstoord worden, waardoor het niet meer een broed- en verblijfplaats is voor de vele weidevogels die er nu zitten.”

De politieke partijen zullen ook gevraagd worden naar hun positie in deze kwestie. “De uitkomsten daarvan maken we via diverse media aan de bevolking duidelijk. Dan kan iedereen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn of haar keuze nog eerlijker bepalen.”

Drieëntwintig Eiffeltorens
Oortman kan niet vaak genoeg zeggen waarom hij en zijn medestrijders zich blijven verzetten tegen de komst van de windturbines: “In plaats van weidse uitzichten moeten we straks, als het aan de gemeente ligt, naar drieëntwintig Eifeltorens kijken. Die ook nog op hun kop staan en door de rondzwiepende rotorbladen de aandacht trekken door beweging en geluid. Meer mensen moeten beseffen dat we dit niet moeten willen, zeker omdat er betere alternatieven zijn. Behoud Lithse Polder denkt bijvoorbeeld aan het plaatsen van windturbines op zee, die waterstof kunnen gaan produceren. Dat is veel makkelijker te transporteren en op te slaan dan elektriciteit.”

Lees meer over de actiegroep op hun website: www.behoudlithsepolder.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30023